Tanker Om Retspsykiatri

Vurdering af en ny personale

Jeg er i øjeblikket (maj, 2015) på en afdeling (P5, Nykøbing Sjælland), hvor der er en stor udskiftning af personalet, fordi afdelingen snart skal flytte til Slagelse. Det giver mig lejlighed til at øve mig i at vurdere nye personaler ud fra deres adfærd. Denne tekst er meget kompakt. Den er ikke nogen form for afhandling, men bare en hurtig gennemgang. Jeg vil gerne prøve at beskrive hvordan jeg vurderer en ny personale. Det kan være en personale der lige er blevet fastansat, eller det kan være en personale, der er vikar og derfor blot skal være på afdelingen en enkelt vagt. Det er yderst vigtigt at patienten er hurtig til at læse nye personaler.


Hvis en personale (vikar) kun skal være på afdelingen en enkelt vagt, så kan det være yderst vigtigt at patienten straks får en idé om personalens personlighed. Det første jeg ligger mærke til er personalens korpus. Er personen slank, lav, høj, tyk eller andet. Hvad er personalens køn. Det næste jeg ligger mærke til er personalens kropsstilling (posture). Er personalen afslappet, rank eller foroverbøjet. Så er der selve kropssproget. Giver personalen udtryk for at hvile i sig selv. Er personalen usikker i sine bevægelser eller er der styr på bevægelserne. Det næste jeg ligger mærke til er beklædningen. Er den løs, overdådig, afslappet, tætsiddende eller udfordrende. Det næste jeg ligger mærke til er hvordan personalen interagere i et ukendt miljø.


Er personalen forsigtig, nysgerrig eller udfarende. Når en personale er ny, så er det utroligt let at se om personalen føler sig perfekt og ufejlbarlig som en anden gud, eller om personalen opfører sig menneskeligt og godt ved at personalen er i nye omgivelser hvor der kan være ting som personalen ikke har styr på og som personalen derfor skal lære først. Spørger den nye personale de erfarne i afdelingen til råds eller spreder personalen bare sine egne meninger i afdelingen som om at personalens egne meninger jo selvfølgelig også er lov på den nye og fremmede afdeling. Det som jeg ligger mest mærke til ved en ny personale er hvordan personalen forholder sig over for patienterne som er ukendt for personalen.


Jeg ligger mærke til om personalen ser situationen an og ikke prøver på at virke fremfusende over for en patient som den nye personale ikke kender eller om den nye personale bare overrumpler patienten uden at føle sig frem for at finde ud af hvem patienten egentlig er. Det er dette sidste punkt, som meget sikkert vil fortælle om personalen vil være egnet til at arbejde på afdelingen i fremtiden. Lige netop dette sidste punkt er noget jeg kan finde ud af på mindre end 1 minut hvis situationen er den rigtige. Hvis personalen på dette punkt er forsigtig, så er der en chance for at personalen vil kunne passe ind på afdelingen på længere sigt.


Top

En enkelt ting som også er værd at huske på er hvilken afdeling det er den nye personale skal arbejde på. Er den en afdeling med langtidsindlagte patienter eller er det et skadestue eller akutafdeling. Der er stor forskel på de kvaliteter som en personale bør have på disse to forskellige afdelinger. Personaler findes med mange forskellige personligheder. Nogle personaler kan arbejde på begge afdelinger uden problemer, andre personaler vil ikke være egnet til noget som helst arbejde i psykiatrien. Jeg har personligt mødt begge yderligheder. Den første er let at omgås, den anden er en pestilens.


Top