Tanker Om Retspsykiatri

Vrangforestilling (delusion)

Vrangforestillingen er vigtig, når man skal forstå mennesker med psykoser og skizofreni. Man kan godt have en forkert opfattelse af verden, uden at dette nødvendigvis er en vrangforestilling. Hvis man har en forkert opfattelse af verden, og man bliver bekendt med at denne opfattelse ikke er i overensstemmelse med virkeligheden og man så retter sin opfattelse, så den bliver i overensstemmelse med virkeligheden, så er der blot tale om at du har haft en forkert opfattelse af verden, som nu er rettet, så den stemmer overens med virkeligheden.


Du er gået fra en forkert opfattelse af verden, til en korrekt opfattelse af verden, uden på noget tidspunkt at have en vrangforestilling. Det som netop kendetegner en person med en vrangforestilling er at personen har en opfattelse, som ikke stemmer overens med virkeligheden, og han ønsker ikke at rette sin opfattelse af verden, så den stemmer overens med virkeligheden. En person med en vrangforestilling vil holde fast i sin forestilling af verden, også selv om man fremkommer med tydelige beviser på at det som personen tror ikke kan være virkeligheden.


Der er 3 kriterier der skal være opfyldt for at man kan sige, at en person har en vrangforestilling.


Top

1. Sikkerhed
En person med en vrangforestilling vil være fuldstændig sikker i sin sag.
Det som personen tror på er 100% sandt.


2. Ikke til at rette
En person med en vrangforestilling er ikke til at rette i sin overbevisning, til trods for overbevisende modargumenter eller bevis på at hans forestilling ikke er korrekt.


3. Umuligt eller falsk indhold
Selve vrangforestillingen har et indhold, som er ganske usandsynligt, bizart eller åbenbart usandt. Det er ganske usandsynligt at han er fra Jupiter. Det er bizart, hvis han mener at hans lunger er skiftet ud med to sten.


Top