Tanker Om Retspsykiatri

Vrangforestillingens kontinuum

Jeg synes generelt at det er forkert kun at tale om vrangforestillinger. Det vil være meget mere korrekt blot at tale om forestillinger. Den første graf viser den nuværende opfattelse af det kontinuum hvori vrangforestillinger befinder sig. Personligt synes jeg det er en forherligelse af det normale, som om at det normale er det bedste der findes. MEN det normale er ikke det bedste der findes. Det normale er blot et udtryk for at størstedelen af befolkningen har denne anskuelse og forestillingsevne.


Det er korrekt at der findes mennesker som har en forestillingsevne som er lavere end den som de normale (størstedelen) besidder, MEN der findes også mennesker som har en forestillingsevne som er STØRRE end den som de normale besidder. De mennesker som har en forestillingsevne som er større end de normales forestillingsevne er der jo ikke plads i det nuværende kontinuum, og det er forkert. Hvis man udelukkende fortæller om den del som ligger under det normale område men undlader at fortælle om den del der ligger over det normale område, så er der tale om et forsøg på manipulation af læseren ved hjælp af udelukkelse. Det normale område kommer til at fremstå som det bedste område, selv om det ikke er tilfældet.


Som det fremgår af den næste graf så er det fremtidige kontinuum udvidet i forhold til det nuværende kontinuum. Dette er gjort for at kunne fortælle hele historien om de menneskelige forestillinger. Som det fremgår at denne graf, så er det ikke optimalt at være normal. Nu er det tydeligt at der findes mennesker på begge sider af det normale område. De normale vil selvfølgelig være meget imod denne fremstilling af den menneskelige forestillingsevne, for nu sker der en desillusionering af de normale mennesker som ser denne graf.


I det oprindelige kontinuum var det optimalt at være normal, men i dette kontinuum er det kun et skridt på vejen imod at blive optimal. Der er dog tale om et mere korrekt billede af den menneskelige forestillingsevne. Hvis man kun fortæller en del af historien så vil lytteren/læseren få et forvrænget billede af virkeligheden. Hvis man skal fortælle om den menneskelige psyke så er det vigtigt at vi fortæller HELE historien og ikke bare en del af den.


Top

Hvis man er normal og man oplever et andet menneske med en anderledes forestilling end en selv, så er det ikke nok at konstatere at den anden person afviger fra det normale område. Det vil også være en god idé at fastslå om personen ligger på den ene side eller den anden side af det normale område. Det er mit indtryk at mange psykiatere ikke foretager denne skelnen. Oftest har psykiatere den opfattelse, at hvis en person ikke passer ind i det normale område (jfr det klassiske kontinuum), så har personen vrangforestillinger. En psykiater bør have selvtillid nok til at erkende at der både findes mennesker som har en ringere og en bedre forestillingsevne end psykiateren selv.


Top