Tanker Om Retspsykiatri

Vig fra mig

Ifølge visse lærebøger, er der mange psykotiske mennesker som ikke kan lide at blive rørt eller holdt om. Hvis så en personale prøver på at holde om eller at røre ved en patient, og patienten siger fra overfor denne handling, så vil det jo være nærliggende for personalen at komme frem til den konklusion, at patienten har denne adfærd fordi personen er psykotisk. Problemet er bare, at man sagtens kan have denne adfærd uden at være psykotisk, og jeg har personligt ikke nogle planer om at røre eller holde om en personale.


Der kan være utroligt mange grunde til at man ikke vil røre eller holde om en personale. Det kan være at man bare ikke synes om vedkommende. Der kan være tale om en situation, hvor en personale, måske ubevidst, prøver på at holde om eller at give en patient en kram, og derved automatisk kommer frem til den konklusion at patienten er psykotisk, fordi at patienten ikke ønsker at blive holdt om. Personaler er ofte uden forståelse for at de selv skaber en adfærd hos patienterne der godt kan ligne et tegn på psykisk lidelse, men som ofte ikke er andet end netop en reaktion på personalets adfærd.


Top