Tanker Om Retspsykiatri

Viden er magt

Jeg vil ikke beskrive mig selv som en person, der har let ved at blive sur. Der skal faktisk en del til før jeg bliver sur. Der er dog en enkelt ting, som godt kan gøre mig sur og det er hvis andre mennesker prøver på at føre mig bag lyset, enten ved at bevidst føre mig bag lyset med forkert information, eller ved at undlade at rette mig hvis jeg udtrykker en opfattelse af verden og andre mennesker godt ved at det jeg siger er forkert, men undlader at fortælle mig, at det jeg tror er forkert. Personaler bruger nærmest utroligt meget tid på at overbevise sig selv og patienterne om at de er på arbejde med det formål at hjælpe patienterne.


Derfor kan personalets adfærd godt skuffe mig en gang imellem. Det er utroligt underligt at personaler kan få sig selv til at undlade at rette en patient, hvis patienten har en opfattelse af tingene eller fx af forholdene på afdelingen uden at gøre patienten opmærksom på at patienten har misforstået fx en regel eller andet forhold på afdelingen. Hvis en patient er i en situation hvor fx patienten tror at det som sker ikke er noget man kan klage over, men virkeligheden er at det kan man godt, og en personale også godt ved at man kan klage over det, men undlader at rette patienten i dennes vildfarelse, så er det efter min mening magtmisbrug og manipulation at undlade at rette patienten i dennes vildfarelse.


Jeg har flere gange personligt oplevet at personalet bevidst har tilbageholdt information overfor en patient, fordi personalet var af den opfattelse at det kunne være skadeligt for personalets magtposition i afdelingen. Det er efter min mening en både arrogant og menneskefjendsk adfærd at have overfor patienter. Personaler gør ofte nogle utroligt krumspring i deres daglige arbejde, for hvordan opretholder man illusionen om at man er til for at hjælpe patienten uden samtidig at komme til at røbe noget til patienten, som ville sætte patienten i stand til at får magt over patientens egen situation? Personaler gør konstant opmærksom på at de er til for at hjælpe patienterne, men i situationer hvor personalet netop har en stor mulighed for at hjælpe patienten ved at gøre patienten opmærksom på at et forhold i virkeligheden er noget andet end patienten tror, så undlader de at hjælpe patienten ved at rette patienten i dennes vildfarelse.


Det er ikke en hjælp at holde andre mennesker i uvidenhed, det er udelukkende et magtmiddel. Viden er magt, og hvis personalet nu kan holde patienterne i uvidenhed, så har personalet jo magten over patienterne. Jeg kan på en måde godt forstå personalets bekymring, for hvis alle patienter vidste alt hvad der var at vide om retspsykiatri, så ville det være næsten umuligt for personalet at slippe af sted med at tvangsmedicinere en eneste patient. Det er faktisk muligt at nedsætte mængden af tvang på de psykiatriske afdelinger, men det vil nok aldrig ske fordi personalet tager skeen i den anden hånd og begynder at behandle patienterne ordentligt.


Top

Det vil nok udelukkende ske ved at patienterne bliver mere vidende om psykiatrien og lærer hvad det vil sige at være patient. Patienter skal have viden om psykiatri, for viden er magt. Psykiatrien vil gerne forblive hemmelig, for på den måde kan den bedst opretholde sin magt over de uvidende patienter. For psykiatrien, og retspsykiatrien i særdeleshed, handler det om magt. Den bedste måde at opretholde magten på er ved at være hemmelig omkring hvad der sker i psykiatrien. Psykiatriens bedste undskyldning for at holde psykiatrien hemmelig er undskyldningen om at hemmeligheden blot er en beskyttelse af patienterne. ”Når magten kommer frem i lyset, så smuldre den”......


Top