Tanker Om Retspsykiatri

Udtrykte tanker og følelser

Mennesker har sex med det formål at få børn, men nogle gange så har mennesker sex bare for at have sex og ikke at få børn. Og nogle gange har mennesker endda kun sex med sig selv, altså også helt uden en partner. Menneskers dans og sang er opfundet med det formål at skabe sociale relationer mellem mennesker, men nogle gange bliver sang og dans brugt uden at der kan opnås sociale relationer. Nogle mennesker kan godt lide at danse rundt til musik mens de støvsuger helt alene. Andre mennesker igen kan godt lide at stå og synge i badet helt alene.


Der er altså tale om at mennesket tager en funktion, som oprindeligt var opfundet til een ting, og bruge den til at opnå noget andet. Vi kan godt have en tanke uden at udtrykke den. Vi kan også godt have en følelse uden at lade den komme til udtryk. Groft set så kan vi dele vores tanker op i to dele. Den intellektuelle del og den affektive (følelsesmæssige) del. Der er tilsyneladende ikke noget problem for mennesker i at udtrykke deres følelser ved at synge i badet selv om man står i badet helt alene, men underligt nok, så er det et problem hvis en person udtrykker sine intellektuelle tanker ved at tale med sig selv i badet. Jeg har svært ved at forstå hvorfor mennesker gør denne adskillelse mellem to funktioner som jo dybest set er ens.


Man må gerne udtrykke følelser via sang når man er alene, men man må ikke udtrykke intellektuelle tanker når man står alene i badet. Det er i orden at misbruge sex og bare spille pik. Det er også i orden at synge i badet og udtrykke følelser, selv om der ikke er nogen til at tage imod følelserne, men det er ikke i orden at udtrykke intellektuelle tanker når vi står i badet. Hvis en mand kommer gående syngende hen ad gaden, så synes vi det er helt i orden, men hvis en mand kommer gående hen ad gaden og talende højt ud i luften, så synes vi han er tosset. Den første person udtrykker følelser og det er tilsyneladende i orden. Den anden mand udtrykker intellektuelle tanker, men det er i hvert fald ikke i orden.


Hvorfor er det kun den ene del af vores hjerne der må komme til udtryk på en tilsyneladende ligegyldig måde? Begge handlinger er dybest set ens. Forskellen er blot at den ene ting udtrykker følelser og den anden udtrykker intellekt. Måske er problemet følgende: Jeg kender ikke rigtig til psykiske lidelser der får personen til at gå rundt og synge, men jeg kender til psykiske lidelser hvor personen taler med sig selv og sine indre stemmer. Måske er det denne forskel der kommer til udtryk når det er i orden at synge alene men ikke i orden at tale alene. Problemet er at det kan være sundt at tale ud i luften, men det kan også være et tegn på psykisk lidelse at tale ud i luften.


Top

De fleste mennesker har den bias at de oftest nærmest automatisk vælger at tænke at den person der taler for sig selv nok har en psykisk lidelse, i stedet for at tænke at det nok bare er en person der udtrykker sit intellekt verbalt. Der findes ikke sygelig sang under bruseren, men der findes både sygelig og ikke sygelig tale. Da de fleste mennesker ikke kan se forskel på de forskellige former for tale, så vælger de derfor altid at tro at der er tale om psykisk lidelse. Det er en bias. Formålet med denne bias er at fortolke andre menneskers adfærd på en sådan måde at vi altid selv kommer til at fremstå som mere raske end andre mennesker, og det er en stor bias. Hvis vi møder en person med en anderledes adfærd end os selv, så er det nærliggende at betragte denne adfærd som tegn på psykisk lidelse, for at vi kan opretholde vores positive selvbillede.


Top