Tanker Om Retspsykiatri

Udenlandsk viden om skizofreni

Man ved at ca 1% af befolkningen er genetisk disponeret for at få skizofreni, og at det oftest er folk i denne gruppe der udvikler skizofreni. Man ved faktisk at det er ret stabilt i hele verden. Der findes således ikke regioner hvor man er mere genetisk disponeret end andre regioner. Man har ikke fundet noget gen, der kan siges at give skizofreni. Man kan faktisk sagtens finde ud af om gener har indflydelse på en lidelse uden at man med sikkerhed ved hvilke gener der er tale om. Man har lavet utroligt mange undersøgelser med blandt andet tvillinger, som tydeligt viser at man kan være genetisk disponeret for skizofreni uden at man af den grund ved hvilke gener der er tale om.


Desuden så er det en anelse snæversynet, når man BARE taler om gener. Gener kan komme til udtryk på mange måder. Et menneske kan således være i besiddelse af et gen uden at genet laver noget som helst. Denne kvalitet bliver studeret i det fag som hedder epi-genese. Min personlige holdning er at man med stor sandsynlighed aldrig finder et gen for skizofreni. Der er udelukkende tale om et samspil mellem en masse forskellige funktioner i menneskets celler. Man ved at hvis man er genetisk disponeret for skizofreni, så vil det være således at jo større en by du voksede op i, jo større vil din chance også være for at udvikle skizofreni senere i livet.


Man ved ikke med sikkerhed hvad der er den udløsende faktor, men kurven er ganske liniær, eller sagt på en anden måde. Voksede du op i en lille by, så er chancen for at udvikle skizofreni lille, mens den er stor hvis du voksede op i en stor by. Man ved at personer med skizofreni, har meget mindre chance for at udvikle lungekræft. Man kan godt være genetisk disponeret for skizofreni, uden nogensinde at udvikle lidelsen. Der er jo også udelukkende tale om at man er disponeret for lidelsen. Man ved at din chance for at udvikle skizofreni afhænger af på hvilket tidspunkt af året du er født. Men ikke nok med det. Hvis man sammenligner kurven for mennesker som er født på henholdsvis den nordlige og den sydlige halvkugle så vil man opdage at kurverne er ens hvis man sammenligner de kolde perioder (vinter) og de varme perioder (sommer) med hinanden.


Man ved at skizofrene meget ofte er rygere og at de meget ofte ryger hash. Der er dog et problem med hønen-og-ægget, som det ikke har været muligt at fastslå. Man ved således ikke om personen ryger fordi han er skizofren, eller om han er blevet skizofren fordi han ryger. Der er udelukkende tale om at man kan se en sammenhæng. Der er noget der tyder på, at der er en sammenhæng mellem skizofreni og dopamin-niveauerne i hjernen, men denne sammenhæng, er ikke fastslået ved bevis. Nogle forskere er kommet frem til at visse symptomer opstår som en følge af for meget dopamin, mens andre symptomer fremkommer ved for lidt dopamin, hvilket jo egentlig er ret interessant, for mig bekendt så giver man alle skizofrene patienter i medicinsk behandling en medicin som udelukkende nedsætter dopamin-niveauet i kroppen (hjernen).


Top

Den del af patienterne som muligvis har for lidt dopamin i hjernen får således yderligere nedsat sit dopamin-niveau, hvilket vel må siges med stor sandsynlighed vil gøre patienten mere skizofren. Man ved at personer med skizofreni som er blevet undersøgt med fMRI, har lidt mindre grå masse i hjernen. Desuden er deres ventrikler også en lille smule større. Disse forhold skyldes måske det som kaldes for ”excessive prooning”. Excessive prooning er blot et udtryk for at hjernen har brændt for mange hjerneceller af under personens opvækst. Det er en proces som normalt stopper i en alder omkring 11-12 år. Man ved med stor sikkerhed at personer som immigrerer til en anden kultur har langt større risiko for at udvikle skizofreni.


En af grundene er muligvis den stress som personen oplever ved at bo i en kultur som er fremmed for personen. Man ved at et barns risiko for at få skizofreni bliver større jo ældre faderen er. Med andre ord, jo ældre manden er når han gør kvinden gravid, jo større er chancen også for at barnet får skizofreni. WHO har lavet en (faktisk to) undersøgelse(r), som viser at chancen for at blive helbredt for skizofreni er 30% hvis du ikke spiser medicin, mens den er ca 5% hvis du spiser medicin.


I Danmark er det mit indtryk at man bare giver medicin til personer med skizofreni uden først at overveje om personen hører til i gruppen af personer (30%) som vil være i stand til at blive rask uden medicin. Ved at give alle personer medicin med det samme, forhindre man således ca 25% af patienterne i at blive raske uden nogen form for medicin. Det er efter min mening kraftig overmedicinering. Den sociale faktor er med stor sandsynlighed større end den genetiske faktor. Alle ovenstående informationer har jeg fra udenlandsk litteratur, fordi den danske litteratur indenfor området er meget bagud i forhold til udenlandsk litteratur.


Top