Tanker Om Retspsykiatri

Indholdsfortegnelse

5 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø Å

5

5 år i helvede

Top

A

Abilify (Aripiprazola) Abnorm tænkning Adfærds-fortolkning Adfærds-vejledning Af børn skal man høre sandheden Afdelingsstress AMPS-test Angsten skal have et sted at bo Aparte adfærd At falde i staver At gå ned på værelset At gøre noget godt At hilse At høre mellem linjerne At kede sig At sidde i et hjørne At tale med sig selv At vende en tanke på hovedet At være i nuet At være normal eller at spille normal

Top

B

Bag åbne døre Barnum-effekt Baselinien Behandling - hvem bliver først rask Behandling - samtaleforbud Behandling af samvittighed Behandling uden behandling Behandlings-ideoti Behandlingsansvar Behandlingsophør Behandlingsvarighed Behandlingsvarighed og kvalitet Besøg af vagtlægen Bevidstheds-medicin Biofeedback Bivirkninger - opdeling Bizar Blue-printing Bløde ting med tøj på BVC evaluering af patienten Bøjning af virkeligheden

Top

C

Catch-22 i retspsykiatrien Chimpanser i psykiatrien CYP-test

Top

D

DSM-5 David Rosenhan og hans forsøg De spiser patienternes mad Deeskalering Del og hersk Den bedre løsning Den frie vilje - psykiatriloven Den gode gerning Den gyldne regel Den skjulte angst Den store konspiration Der er intet du kan gøre Det er din egen skyld Det handikappede verdensbillede Det ikke-selvopfyldende profeti kontra straffelovens §68 Det kan vente Det selv-opfyldende profeti Det store billede Det store stempel Det umuliges kunst Detaljer - Nej tak! Diagnose-kriterier Diagnose-undvigelse Diagnostisering - Diagnose-garanti Diagnostisering - Mennesker i et bur Diagnostisering - Nye forklaringer Diagnostisering - Psykosens grænser Diagnostisering i retspsykiatrien Diagnostiserings-metoder i psykiatrien Dialog Dissimulering 1 del Dissimulering 2 del Distance mellem psykiater og patient Dokumentation Du bliver slået ihjel Du er for tyk Du lider Du skal til møde Dumhedstilstanden Dumme patienter

Top

E

Efter besøget Empati - at hjælpe andre En prop i hullet En start uden slutning En strategi for nedbrydning af retspsykiatriens tankegang En tur i det fri

Top

F

Fejl - type 1 og type 2 Fejl i psykiatrien Fejlen der blev væk Flagrende blik Florence Nightingale Flugtøkonomi For sent til mødet Forandringens vej - Den evige forandring af normalen Forandringens vej - Jeg er ny-normal Forandringens vej - Jeg er ny-normal på flere områder Forandringens vej - Normal Forandringens vej - Normale mennesker er dobbelt-moralske Forandringens vej - Normale menneskers tanker om de unormale Forandringens vej - Normalen er ikke det bedste Forandringens vej - Normalens forsvar af det normale Forandringens vej - Normalens kamp imod det unormale Forandringens vej - Normalisering Foreningen for bedre retspsykiatri Foreningsliv Forkert medicin Formålet med retspsykiatri Formålsløs adfærd Forpint Fortolkningsproblemer i retspsykiatrien Forudsigelighed Forventnings-piller Frem og tilbage er lige langt Frihedsberøvelse Frihedsberøvelsens effekt Fundamental attribution error Fællessang i retspsykiatrien - nej tak Følelsen af ro Følelser og/eller fornuft

Top

G

Genoptagelse af dom Gevinst ved adfærd Glenn Hansson Gode mennesker kan gøre onde ting Gruppeterapi i retspsykiatrien Gælder ikke de tykke

Top

H

Hallucinationer Hastigheds-bestemmelse HCR-20 farlighedsvurdering af patient Helbred personalet Hemmelig behandling Hemmelig retspsykiatri Henvisning til tradition Her er ingen fejl - køleskabet Her er ingen fejl - natmusik Her er ingen fejl - post Hilser du på overlægen Hjernefunktioner - mønster-genkending Hjernevask Hjertestop Hovedpine Hurra...Medicinen virker Hurtigt væk Husk at dække bord Hvad andre tænker Hvad er størst Hvad har du på Hvad koster jeg Hvad skal du lave i dag? Hvad skal patienten tro Hvem er hurtigst Hvis' medicin? Hvor blev de psykisk lidende af? Hvor hurtigt reagerer du? Hvor længe er retspsykiatriske patienter syge? Hvor skal kampen stå Hypotesen om den retfærdige verden Hævn eller hva' Høflige patienter

Top

I

Ikke modtagelig for behandling Illusionen om den forkerte medicin Illusionen om lethed Illusionen om overblik Indicier Institutionalisering Intelligens Intelligens kontra alder Intelligens og psykisk lidelse Intet samarbejde Irrationalitet - 1 del Irrationalitet - 2 del Isolering af mennesker

Top

J

Jeg er ikke skizofren Jeg er øksemorder Jeg hader dig - jeg har brug for dig Jeg kommer aldrig ud Jeg sukker ikke Jeg vil ikke være syg Jeg vil ud Jeg vil være med Journal-bemærkninger Journaler - når personalet fejler

Top

K

Kampen om virkeligheden - 1 del Kampen om virkeligheden - 2 del Kampen om virkeligheden - 3 del Kan du lide musik - 1 del Kan du lide musik - 2 del Kan man stole på patienter Kausalitet Kedsomhed er en sygdom Kemisk ubalance i hjernen Klagevejledning Klarsyn Kognitiv belastning Kom ind Kom ud af tvangsmedicineringen Kommunikation med sig selv Kompliance i retspsykiatrien Koncentration om egne tanker Konference-regel Konkret tænkning Kontra-faktuel tænkning Kontra-intuitiv viden Kontrol-kursus for patienter Kriminalitet og psykisk lidelse Kriminalitets-forebyggelse Kun den ene vej Kunsten at tale og skrive til hinanden Kværulant-forrykthed Kørekort

Top

L

Langtidsmedicinering Lidt at tænke over Lidt historie om hygiejne Logik - evner og opgaver Lugtfri petroleum Luk døren Lys og psyke Lyt ved dørene Læs dig ud af medicinen

Top

M

Magt og ikke-magt Magt over andre Mangelfuldt notat Manglende symptomer Medicin - kritik eller ej Medicin kontra terapi/samtale Medicin - pludselig død Medicin mod hørelsen Medicin på Amerikansk Medicinsk adfærdsændring Medicinsk behandling af medicin-skræk Mediemanipulation Mentalundersøgelsen Mere medicin til de uoplyste Min verden Min egen indlæggelse Mine 4 krav til min overlæge Minimally counterintuitive worlds Mit ene øre Morgenmødet Motion er sundt Motion er sygeligt Mønstergenkending Må, må ikke

Top

N

Negative symptomer og selvskade Neologisme Normal er ikke noget vi lægger mærke til Normale mordere Nye personaler Når behandleren vælger Når magten tager overhånd

Top

O

Objektivitet Objektivt psykisk Off-label brug af medicin - Samarbejdspiller Opmærksomhed Opretholdelse af illusionen Overlægefejl Overlæger Overlæger og bivirkninger Overlægetitlen Oversigt over regionernes dokumentportaler

Top

P

Pas på hvad du spiser Patienten anvender egen logik Patienten er muligvis autist Patienten er observerende Patienten har ikke brug for mig (snøft) Patienten har indsigt Patienten magter det ikke Patienten og miljøet Patienten snakker med sig selv Patienten tænker sort-hvidt Patientens værelse er kun lettere rodet Patienter ud af bagdøren Patienterne får forskellige ting at vide Patienternes gensidige udvikling Patienters sociale adfærd på en lukket retspsykiatrisk afdeling - 1 del Patienters sociale adfærd på en lukket retspsykiatrisk afdeling - 2 del Patienters udtalelser er ikke noget værd Personale-alarmer Personalets dødelighed Personalets illusion om egen styrke Personaleudtalelse - Freudian slip Personaleudtalelse - Nærigrøv Personalevilkår Pillens effekt Placebo-snak Plejeplan Pludselig tyk syndromet Privat Privat logik Propper i ørerne Pseudofilosoferen Psykiateren Psykiatrien dør indefra Psykiatriens to forskellige modeller Psykisk sygdom Psykose hvad er det Punktlighed før og nu Pænt farvel

Top

R

Rationalisering Religions-behandling Retsinformation Retspsykiatrisk sygeliggørelse Retspsykiatrisk økonomi Retspsykiatriske afdelinger i Danmark - generelt Retspsykiatriske afdelinger i Danmark Rollemodeller Royale patienter

Top

S

Sammenhold i afdelingen Samtale med en overlæge Samtale-planlægning Selv guder har grænser Selvtillid kontra vrangforestilling Shampoo og bivirkninger Sjov Skal vi danse sammen Skrub i seng Smil til fotografen Små og store ting Sovemedicin fjernede søvnen Spil-teori i retspsykiatrien Stabilitet Standard-patienten Stockholm-syndrom Storhedsvanvid Straf af person som er uegnet til straf Straf eller medicin Straffeattesten Styringsoplevelser Stå fast Støj er magt - Sko Støj og stress Suggestion Sund fornuft (common sense) Sund kost Svage patienter Svarer du på spørgsmål Syge og raske Sygelig detaljeflugt Sygelig konkrethed Symptomer der understøtter diagnosen Symptomer og tegn på psykisk lidelse Symptomfattig lidelser Sørøverhistorier Søvnforstyrrelser

Top

T

Tankelæsende patienter Tanker af privat karakter Test af medicin The concorde fallacy Thi kendes for ret Tid er helbredende Til sidste mand Tilpasningsevne er en psykisk lidelse Tiltrækning af hinanden - paraphilia Tomme øjne Tradition kontra empirisk viden Træning af patienterne Tvang - er behandlingen tvang Tvang eller ej Tvang på afdelingen Tøj i den retspsykiatriske afdeling

Top

U

Udenlandsk viden om skizofreni Udgangscirkulæret Udtrykte tanker og følelser Undgå lateral-tænkning under indlæggelse Undgå personalekontakt Usammenhængende tale Utilfreds eller utilfreds

Top

V

Vagter i retspsykiatrien Velkommen til Slagelse Velkommen til virkeligheden Ventetid er ikke til at vente i Vi bestemmer Vi måler lige dit blodtryk Viden Viden er magt Vig fra mig Virkeligheden er farlig Voldelighed og medicin Vrangforestilling (delusion) Vrangforestillingens kontinuum Vurdering af en ny personale

Top

Ø

Øh - udskrivning Øjenkontakt (mødet mellem patient og overlæge) - 1 del Øjenkontakt (mødet mellem patient og overlæge) - 2 del

Top

Å

Åbne retspsykiatriske afdelinger - nej tak Årsag og virkning

Top