Tanker Om Retspsykiatri

Tid er helbredende

Hvis en patient i retspsykiatrien bliver udskrevet efter 4 måneder, så får befolkningen det indtryk at patienten nok slet ikke er blevet behandlet, for er det virkelig muligt at behandle en patient for en psykisk lidelse på kun 4 måneder. Omvendt. Hvis en patient bliver udskrevet efter 5 år, så er det nærliggende for befolkningen at tro, at nu er patienten færdigbehandlet eller velbehandlet, for der er jo trods alt gået 5 år. Denne antagelse er farlig og den kan misbruges. Lad os nu antage, at der slet ikke findes syge patienter, og at de mennesker der bliver indlagt i retspsykiatrien derfor heller ikke kan helbredes.


Det bedste man kunne gøre for disse mennesker var jo bare at udskrive dem med det samme, men så ville befolkningen jo lugte lunten, og spørge ind til hvad der egentlig sker i retspsykiatrien. Men, så kan man jo bare benytte sig af den antagelse som den generelle befolkning har om patienter, der bliver udskrevet fra retspsykiatrien. Hvis den generelle befolkning har den opfattelse, om en patient der bliver udskrevet efter 5 år, at denne patient da må være færdigbehandlet, så er det nærliggende at udnytte denne opfattelse til fordel for retspsykiatrien. Hvis der nu kommer en rask patient ind i retspsykiatrien, så er der jo ingen grund til at udskrive patienten med det samme.


Det vil jo være det samme som at indrømme en fejl. I retspsykiatrien har man den holdning, at man sandelig ikke indrømmer fejl. Det bedste man derfor kan gøre i retspsykiatrien er at tilbageholde den raske patient på en retspsykiatrisk afdeling i 5 år før patienten bliver udskrevet. Så er det jo tydeligt for befolkningen at patienten er velbehandlet, for befolkningen ser nemlig en tæt relation mellem den lange indlæggelse og behandlingen af patienten.


Antallet af patienter som er langtidsindlagt i retspsykiatrien stiger og stiger i disse år, og jeg tror at konklusionen er let at forstå. Det er fordi at der bliver indlagt flere og flere normale og raske mennesker i retspsykiatrien end nogen sinde før, og da man ikke bare kan udskrive dem med det samme (for det ville jo se mistænkeligt ud), så indlægger man bare de raske patienter uden behandling på de retspsykiatriske afdelinger i 5 år, og så er der ikke nogen der opdager at de hele tiden har været raske. Aldrig nogen sinde før, er så mange raske mennesker blevet behandlet for skizofreni som i dag (år 2015).


Top