Tanker Om Retspsykiatri

Tankelæsende patienter

På et tidspunkt (2011/2012) var jeg indlagt i Pilehus (P4, Nykøbing Sjælland). Der var nogle møder i løbet af dagen som patienterne helst skulle deltage i, men ikke nødvendigvis. Et af disse møder var kl 16.00, og mødet tog som regel 15 minutter. Det kunne godt være kortere eller længere, og nogle dage var mødet forsinket. Der var den regel i afdelingen, at hvis en patient ikke var med til mødet, så måtte patienten ikke opholde sig ude i afdelingen, men skulle i stedet for være på sit værelse indtil mødet var slut. Nu er det så at problemet opstår. Hvis en patient skal sidde på værelset mens der er møde, hvordan finder patienten så ud af hvornår mødet er slut, og hvornår patienten igen kan gå ud i afdelingens fællesmiljø? Svaret er simpelt.


Den kan han ikke vide, uden at han går ud i fællesmiljøet for at se om mødet er færdig. Problemet er bare, at hvis han gør dette inden mødet er slut, så bliver patienten skældt ud, fordi patienten er gået ud mens der er møde. Man har med andre ord opstillet en situation for patienterne som nærmest med sikkerhed vil give patienterne problemer. Det er nærmest som om at man godt kan lide at give patienter problemer og umulige opgaver. Man kunne godt løse problemet ved at indføre en regel om at personalet gik ned til patienterne på deres værelser og sagde til dem at mødet var færdig. På den måde kunne patienterne med sikkerhed vide hvornår de kunne gå ud i afdelingen igen, men denne regel blev aldrig indført mens jeg var indlagt.


Top