Tanker Om Retspsykiatri

Svage patienter

Jeg har flere gange oplevet at patienter er blevet forhindret af personalet i at have eller danne en eller anden form for relation, eller patienterne har måske hjulpet hinanden på den ene eller anden måde, og har så af personalet fået en forbud mod at blande sig i hinandens sager eller forhold. Jeg vil give personalet ret i at man skal beskytte svage patienter. Hvis en patient prøver at udspørge en anden patient om denne patients personlige forhold, så bliver patienten bedt om at holde op med at blande sig i andre patienters indlæggelse. Der er ikke noget ret stort magtforhold mellem patienterne sammenlignet med det magtforhold der er mellem personalet og patienterne.


Det er personalet der har magten overfor patienterne, og det kan nogle gange være svært for patienterne at stritte imod personalets magt, når personalets overskrider deres egen regler og pålægger patienten noget som dybest set ikke burde pålægges patienten. Personalet må ikke give private informationer om en patient til andre patienter, da der påhviler personalet en tavshedspligt. Problemet er bare at personalet ofte misbruger deres magt og indirekte kommer til at bryde deres tavshedspligt i afdelingen.


Det sker på følgende måde (ofte ved måltiderne, da dette tidspunkt er det eneste i løbet af dagen hvor 2 personaler og patienterne er samlet): Personalet sidder ved bordet og spiser sammen med patienterne. Personalet vil gerne være sociale med patienterne (forståeligt nok). MEN, som regel så gør personalet det, at de begynder at tale med patienterne om deres personlige forhold, mens alle de andre i spisestuen kan høre hvad der bliver sagt. Patienten kan i denne situation godt have svært ved at undlade at svare, da der er et magtforhold mellem personalet og patienten som er til personalets fordel.


Dette gør at personalet ofte sidder og spørger de forskellige patienter om de mest private ting, som det ofte aldrig selv kunne falde en patient ind at sige til de andre patienter på afdelingen. Det er i orden at beskytte patienterne imod hinanden, men egentlig så burde patienterne i særdeleshed beskyttes imod personalet, da personalet netop er i et magtforhold overfor patienterne. Jeg vil ikke beskrive mig selv som svag. Hver gang en personale stiller mig personlige spørgsmål under måltidet, så beder jeg venligt men bestemt personalen om at holde op med dette. Dette fører stort set altid til at personalen efterfølgende skriver i min journal at jeg har været nærmest ubehøvlet og næsvis.


Top

Det er mit indtryk at personalet mener at de har eneret på at overskride tavshedspligten og at de ligeledes har eneret på at forulempe en patient og skrive negativt om denne patient hvis patienten ikke underkaster sig frivillig udspørgen om private forhold i andres påhør. Som patient er det nærmest umuligt at sætte en grænse overfor en personale, og det vil straks blive set på som noget meget negativt. Personaler burde være særligt opmærksomme på ikke at forulempe svage patienter, men det er nu mere som om at personalet i særlig høj grad benytter sig af at nogle patienter er svage. Ubehageligt men sandt.


Top