Tanker Om Retspsykiatri

Styringsoplevelser

Denne tekst vil nok være kontra-intuitiv for de fleste læsere, men giv lige teksten en chance alligevel. Skizofrene mennesker har nogle gange det man kalder for styringsoplevelser. De føler at de ikke har kontrol over sig selv, og at de bliver styret at noget andet, eller af nogle andre. Der er tre typer styringsoplevelser: påførte handlinger, påførte viljesimpulser og påførte følelser. Mennesket har en illusion. Vi kalder denne illusion for fri vilje. Den foregår på følgende måde i vores hjerne: Vores hjerne tager en beslutning. Efterfølgende bliver denne handling udført. Samtidig med udførelsen af handlingen, bliver der sendt en kopi af handlingen op til hjernens bevidsthed, og hjernen bliver nu bevidst om hvad den laver.


Selve illusionen ligger i den rækkefølge som tingene sker i. Hjernen tager en beslutning og sender herefter en kopi af handlingen op til bevidstheden. Illusionen om den frie vilje opstår fordi hjernen snyder sig selv til at tro at rækkefølgen i virkeligheden var den omvendte af hvad der i virkeligheden skete. Illusionen ligger i at hjernen snyder sig selv til at tro, at bevidstheden foretog et valg, hvorefter der blev sendt et signal ud i hjernen med det formål at udføre handlingen eller tanken. Vi har altså den illusion, at vi styrer tingene selv. Vi kalder det for den fri vilje. Den fri vilje er i virkeligheden bare en illusion. Hjernen tager en beslutning for os, og vi bliver så efterfølgende bevidste om denne handling.


Hjernen bytter så om på oplevelsen af rækkefølgen, og vi føler nu, at vi gjorde handlingen bevidst. men det er bare fup. Styringsoplevelser er et symptom på skizofreni. Men det er et underligt symptom, for symptomet er jo bare at patienten ser verden som den i virkeligheden er, nemlig at vi bliver styret af en hjerne, som bare sender en kopi af dens beslutninger op til bevidstheden. Og den skizofrene er bare bevidst om at dette faktisk er tilfældet.


Der er tale om at det vi kalder for den normale opfattelse af tingene, nemlig at vi har en fri vilje, bare er en illusion, og vi kalder denne illusion for normal, for alle mennesker har jo denne illusion. Den skizofrene patient, der oplever styringsoplevelser, er bare en des-illusioneret normal person. Der er tale om at den skizofrene i virkeligheden er i stand til at opleve verden som mere rigtig end de normale mennesker. Oppe i hjernen på den skizofrene er den rigtige rækkefølge pludselig blevet bevidst for den skizofrene, og dette opleves som meget ubehageligt. Den skizofrene har opnået super-virkelige tanker. Den skizofrene har bare mistet sin illusion om sin frie vilje, og er nu des-illusioneret.


Top