Tanker Om Retspsykiatri

Støj og stress

Vi beskytter os imod bakterier ved at vaske hænder. Men hvor tit ser du egentlig en bakterie med dine egne øjne? Du ved at de er skadelige, selv om du ikke kan se dem. Det er ikke intuitivt at beskytte sig imod bakterier. Det er noget du har lært. Der er tale om kontra-intuitiv adfærd, for du ville med stor sandsynlighed ikke opdage at bakterier er farlige, hvis ikke der var nogen der havde fortalt det til dig. For at beskytte dig imod bakterier er du altså nødt til at have en adfærd som ikke er intuitiv for dig. Man kalder en sådan adfærd for kontra-intuitiv. Du skal også lære at beskytte dig imod støj, for den kan være skadelig selv om du ikke kan mærke at den er skadelig. Der er tale om kontra-intuitiv adfærd, for det er ikke naturligt for mennesker at bestykke sig imod noget, som ikke virker som en trussel.


Visse former for skadelige ting som kan skade mennesker er ikke altid lige lette for mennesker at forstå som skadelige. Der er tale om situationer hvor vi skal lære noget som strider imod vores intuition. Vi kalder denne adfærd for kontra-intuitiv adfærd. Det er når vi beskytter os imod ting som er skadelige for os som mennesker, selv om vi ikke lige umiddelbart kan se at de er skadelige for os. Hvis man udsætter forsøgspersoner for svag støj, så er det faktisk muligt at måle en forskel på personen. Man har foretaget forsøg med personer som man udsatte for svag støj. Man kan faktisk ved hjælp af målinger se om en persons fysiologi ændre sig i forhold til støj.


Man har taget personer og målt dem uden støj. Man har så igen udsat personerne for støj og mål på personerne igen. Resultatet er tydeligt. Mennesker reagere på støj også selv om den er meget svag. Hvis man så også samtidig spørger personen om hvordan han har det med og uden støj, så vil hans svar være at han ikke kunne mærke forskel, selv om målingen af modstanden i forsøgspersonens hud ændredes sig alt efter om der var støj eller ej. Vi er altså påvirkelige af vores omgivelser, også i de situationer hvor vi ikke selv kan mærke det. Støj er med til at gøre mennesker stressede, og det er derfor vigtigt at du lære at sætte ind imod støj i dit miljø, for støj giver dig stress også selv om du måske ikke lige umiddelbart føler dig stresset.


Top