Tanker Om Retspsykiatri

Stå fast

Noget af det første personalet lærer er, at hvis man skal ændre på en patients adfærd, så er det vigtigt at personalet holder sammen, samt at de står fast på deres meninger over for patienten. Grunden til at personalet lærer netop denne strategi, er fordi den er effektiv. Men hvis det er en effektiv strategi, at stå fast på sine meninger, så kan du som patient jo også bare benytte dig af denne strategi over for personalet. Personligt, så bruger jeg den hele tiden. Jeg STÅR FAST på mine meninger over for personalet.


Det er kun igennem vedvarende konsekvent handling over for personalet, at det er muligt, at få dem til at fatte hvad jeg mener og hvad jeg tror på. Du skal huske på, at strategien har nogle følger. Strategien fortæller i sig selv ikke noget om hvorvidt det personalet eller patienten står fast på er rigtigt eller forkert, eller om det er virkeligheden eller bare fri fantasi. Det handler således ikke om indhold, men om magt. At stå fast, er således ikke et udtryk for at den der står fast har ret. Det er udelukkende et magtmiddel som man kan bruge over for andre, og i særdeleshed patienterne. Jeg har flere gange oplevet andre patienter stå fast på det de mente, og til sidst slap de af sted med det, og fik det som de ville have det.


Det er egentlig bare en form for udmattelseskamp, og den der først bliver udmattet taber. Hvis du står fast på noget overfor personalet, så skal du huske på at de smiler hele tiden til dig, lige meget hvor fast du står, men inden under huden, begynder personalet langsomt at smuldre, og de vil lade som om alt er i den skønneste orden, lige indtil de når det punkt, hvor de bryder sammen. For personalet handler det om at opretholde en facade overfor patienten, så patienten får den tro at det er nytteløst at stå fast på sine holdninger. Der er således kun een vej frem for patienterne i retspsykiatrien. STÅ FAST.


Top