Tanker Om Retspsykiatri

Søvnforstyrrelser

Søvnforstyrrelser kan godt være et tegn på psykisk lidelse, MEN det kan også være en følgevirkning af somatisk lidelse, en forstyrrelse i sig selv og det kan være et tegn på at personen fx oplever stress i forbindelse med selve indlæggelsen på en lukket retspsykiatrisk afdeling. Selv om der kan være mange grunde til en søvnforstyrrelse hos en patient, så har personalet ALTID det udgangspunkt, at det nok er på grund af en psykisk lidelse, for ellers var patienten jo ikke blevet indlagt. Denne holdning holder personalet så fast i indtil det modsatte er bevist. Ofte vil det ikke lykkedes patienten at overbevise personalet om, at det IKKE har noget med psykisk lidelse at gøre, men at der er andre faktorer der spiller ind.


Da jeg var indlagt i Pilehus (P4), oplevede jeg ofte en forstyrrelse af min søvn, men den havde ikke noget med psykisk lidelse at gøre. Det størst problem jeg havde var at jeg ikke kunne låse døren ind til mit værelse om natten, når jeg sov, dette gav mig stress. Det gav mig også stress, at der var meget støj i afdelingen, og afdelingen var i sig selv meget lydt. Det gav mig også stress at jeg meget tit blev vækket af personalet, når de mente at jeg ikke skulle sove. Alt i alt var personalet og afdelingen i sig selv, det der medførte at jeg fik problemer med tilstrækkelig søvn. Mine søvnproblemer blev dog uden større problemer fortolket af personalet som en tegn på at jeg havde en psykisk lidelse.


Top