Tanker Om Retspsykiatri

Sørøverhistorier

Hvis der er noget jeg kunne skrive en hel bog om i sig selv, så er det overlægernes sørøver-historier om hvad der gælder af regler i retspsykiatrien. Jeg kan godt blive imponeret, når jeg hører andre patienter fortælle mig, hvad deres overlæge har sagt at der findes af regler i retspsykiatrien. Nu vil jeg så indfører en simpel regel du bør følge som patient. Hver gang din overlæge fortæller dig at han gør noget efter en regel, eller han beder dig om at gøre noget fordi det står i en regel, så skal du bede overlægen dokumentere reglen, og kan han ikke fremvise en dokumentation for reglen, så skal du protestere imod at følge en regel der tilsyneladende ikke findes.


Hvis han stadig ikke vil fremkomme med bevis på reglen, så bør du klage til Patientombuddet, Patientklagenævnet eller ombudsmanden, alt efter hvilken regel han mener eller tror der findes. Det vil være utroligt sundt for dig og dit helbred i det lange løb, hvis du betragter overlægens udtalelser med en god portion skepsis, og du skal ikke lade dig genere, hvis overlægen bliver bange for dig, og begynder at mene om dig at du nok har fået paranoia, for så bør du også bare klage over dette til Patientombuddet. Du kan spare dig selv for utroligt mange ærgrelser og du kan forkorte din indlæggelse, men det kræver at du tør være kritisk overfor overlægen og betvivle hans udsagn og det han siger. Det lader til at mange overlæger har den opfattelse af deres behandling af patienterne, at går den, så går den. Og går den ikke, så finder de bare på noget andet. Det hele er bare et spil. God fornøjelse.


Top