Tanker Om Retspsykiatri

Samtale-planlægning

Personalet kan godt lide at være forberedt, når de skal tale med en patient. Derfor kan de godt finde på i god tid før et møde at spørge patienten om der er noget patienten ønsker at tage op på mødet. Som patient bør du også være forberedt til et møde. Både de møder du selv beder om samt de møder personalet beder om. Hvis personalet informerer dig om at personalet eller overlægen gerne vil have et møde med dig, så skal du naturligvis bede om at få oplyst hvad mødet skal handle om så du også har mulighed for at forberede dig.


Top