Tanker Om Retspsykiatri

Religions-behandling

En dag (i januar 2015) sad jeg og så nogle udsendelser på nettet (tvmidtvest). Udsendelserne handlede om den lukkede retspsykiatriske afdeling i Viborg (Søndersøparken). Der var flere udsendelser. En af udsendelserne handlede om at den lokale præst kom fordi på afdelingen cirka en gang hver måned og holdt gudstjeneste. Den næste udsendelse jeg så handlede om en patient som var meget religiøs og som ønskede at faste engang imellem efter nogle regler han havde fundet i bibelen. Overlægen udtrykte stor bekymring for patientens meget religiøse tilstand og mente at patienten skulle have medicin, eventuelt med tvang. Det var da vel nok den mest ejendommelige overlæge jeg længe havde oplevet.


Først så giver han en præst lov til at komme på afdelingen og fortælle patienterne om et fantasivæsen som øjensynligt bor i himlen og præsten får lov til at lede patienterne i fordærv ved at fortælle patienterne om en hel masse magiske forestillinger som intet har med virkeligheden at gøre. Efterfølgende sker der så det på afdelingen at en af patienterne tilsyneladende vælger at tro på præstens vrangforestillinger og usynlige guddom. Det gør overlægen meget bekymret hvorefter han så mener at patienten skal have medicin. Det er da en utrolig ejendommelig fremgangsmåde ved behandlingen af patienter.


Hvis nu overlægen havde nægter præster adgang til hans afdeling, så ville der være mindre chance for at hans patienter ville blive ledt i fordærv. Med den ene hånd bliver patienten således ødelagt og med den anden hånd forsøger man at helbrede patienten. Måske var det på tide at vælge præsterne fra. Personligt mener jeg at man skal forbyde præster på retspsykiatriske afdelinger, da præsterne med stor tydelighed er en trussel imod patienternes helbred. Patienter på en psykiatrisk afdeling kan godt lide af vrangforestillinger, og det gør sandelig ikke helbredelsen af disse patienter lettere, hvis man tillader en præst at rode rundt i hovedet på patienterne med endnu flere vrangforestillinger. Jeg er selv ateist, men jeg ser ikke religion som en sygdom eller en lidelse. Jeg ser det mere som ud udtryk for mangelfuld udvikling af individet.


Top