Tanker Om Retspsykiatri

Psykiatrien dør indefra

Det er min overbevisning at psykiatrien er fuld af fejl, og at den dybest set ikke er noget værd. Der vil komme en dag hvor psykiatrien vil bryde sammen, og jeg vil gerne forklare hvorfor og hvordan. Hvis man ser på den samlede danske befolkning, så vil den største del af disse mennesker være uden kendskab til psykiatrien, fordi de aldrig har været i kontakt med psykiatrien. Den del af befolkningen som har haft kontakt med psykiatrien er enten patient eller pårørende til en patient. I Danmark har vi demokrati.


Det betyder kort, at det er flertallet der bestemmer i Danmark. Da den del af befolkningen som ikke har kendskab til psykiatrien udgør flertallet i Danmark, så er det også dem uden kendskab til psykiatrien der bestemmer over netop psykiatrien i Danmark. De personer som har kendskab til psykiatrien udgør et mindretal og er således uden indflydelse på deres behandling. Det er jo egentlig en ejendommelig situation. Det svarer til at vi beslutter at de mennesker som har forstand på økonomi ikke må være med til at beslutte hvad der skal ske med den danske økonomi, og at den danske økonomi udelukkende skal styres af mennesker som netop ikke har forstand på økonomi. Hvor ville vores økonomi dog ikke ende? Men det er altså det man gør med den danske psykiatri. Man lytter ikke til de mennesker som har kendskab til psykiatrien, men patienter og pårørende. Psykiatrien er i fremgang (desværre).


Det betyder ganske kort, at der hele tiden komme flere og flere patienter med en psykiatrisk diagnose og som en følge heraf kommer der jo naturligt nok også flere pårørende. Der finder med andre ord en ændring sted. Antallet at personer som får kendskab til psykiatrien bliver større og større, og naturligt nok, så bliver antallet af mennesker som ikke kender noget til psykiatrien også mindre og mindre. Forestil dig nu at man lader denne tendens fortsætte ud i fremtiden, så vil der komme et punkt, hvor der til sidst er så mange patienter at de vil udgøre flertallet i forhold til dem som ikke har kendskab til psykiatri.


Nu vil det pludselig være dem som har kendskab til psykiatri der udgør flertallet, og da dette flertal ønsker en afvikling af psykiatrien sådan som den er i dag, så vil den på almindelig demokratisk vis også blive nedlagt. Psykiatrien skaber hele tiden flere og flere kunder (patienter). Denne udvikling har dog den indbyggede funktion, at der jo så også bliver flere og flere personer med kendskab til psykiatri og som ved hvor skadelig psykiatrien er, og som til sidst bliver så mange at de får magt til at lukke psykiatrien ned på demokratisk vis. Man kan på en måde sige, at psykiatrien har en indbygget selvmordsfunktion. Det er bare et spørgsmål om tid før psykiatrien slår sig selv ihjel. Alting går som det skal og verden er selvregulerende.


Top