Tanker Om Retspsykiatri

Privat

Indledning

Begrebet privat er et ord, som bliver brugt ret meget inden for psykiatrien. Det er et af psykiaterens universalmidler, som bruges til at beskrive patienter, som psykiateren ikke kan forstå. Begrebet privat fortæller faktisk mere om psykiatrien og psykiaterne end det egentlig siger om patienterne. Det handler om at se brugen af begrebet privat fra den rigtige vinkel. Det handler om at psykiateren er beskueren og patienten er den beskuede. Det er psykiateren, der sidder og kikker og lytter til patienten, og det er patienten, der sidder og snakker og bliver kikket på af psykiateren.


Det handler om hvorvidt psykiateren oplever patienten som privat. Det har således ikke noget at gøre med om patienten i virkeligheden er privat eller ej. Jeg vil i denne tekst beskrive hvad begrebet privat kan dække over, samt beskrive hvad der får galt når begrebet bliver brugt om en patient. Ikke nok med at der findes en folkelig og en faglig (psykiatrisk) forståelse af begrebet privat. Psykiaterne bruger også privat til at beskrive flere forskellige forhold omkring patientens tænkning, hvilket blot er med til at gøre det endnu mere umuligt at forstå hvad det egentlig er psykiateren mener om patientens tænkning. Man skal således være meget forsigtig, når man læser om en patient, at patientens tanker er private.


Folkeligt privat

Hvis man er et privat menneske, så betyder det blandt andet, at man ikke har lyst til at dele sine private forhold med andre mennesker. Hvis psykiateren beskriver dig som privat, så er det jo nærliggende, at tro at psykiateren tror at du godt kan lide at være dig selv, og at du ikke har lyst til at dele hvad som helst med hvem som helst. Det er dog en helt forkert opfattelse af ordet privat, når det bliver brugt i psykiatrien. Dette er en af grundene til at ordet ikke bør bruges i psykiatrien. Alt for mange mennesker misforstår ordet privat, når de læser det i deres journal eller andre papirer, som psykiateren eller personalet har skrevet om patienten.


Fagligt privat - sammenhæng

Hvis patienten udtrykker en sammenhæng mellem nogle tanker, som psykiateren ikke synes har en sammenhæng, så er det forkert at beskrive denne sammenhæng som private tanker. Det mest korrekte er at psykiateren beskriver patientens tanker som tanker uden sammenhæng for psykiateren.


Top

Fagligt privat - mønstergenkending

En vigtig evne hos mennesket er mønstergenkending. Det er evnen til at finde en sammenhæng mellem ting der sker i omgivelserne. Hvis patienten ser et mønster i omgivelserne, som psykiateren ikke kan se, så vil psykiateren beskrive patienten som er person med privat logik. Det har dog intet med logik at gøre, og det har ikke nødvendigvis noget at gøre med at være privat, for det kan sagtens være at det er patienten der har ret og ikke psykiateren. Det er forkert i denne situation at bruge begrebet privat om patientens tankegang. Det er patientens evne til mønstergenkending der beskrives, og psykiateren bør derfor bruge ordet mønstergenkending, til beskrivelse af dette forhold hos patienten.


Fagligt privat - Hallucinationer

Hallucinationer er altid private. Det ligger i selve definitionen på hallucinationen, at den er privat. Hvis en oplevelse deles med andre mennesker på samme tid, så er der med stor sandsynlighed tale om en illusion i stedet for. Det er derfor overflødigt at sige om en patient, at patienten har private hallucinationer.


Fagligt privat - Vrangforestillingen

En vrangforestilling er ikke nødvendigvis privat. En gruppe af mennesker kan godt dele en vrangforestilling. Troen på guder er en vrangforestilling, som en gruppe af mennesker tror på. Vrangforestillinger kan således både være private og blive delt at en gruppe mennesker. Hvis en gruppe af mennesker deler en vrangforestilling, så bliver det underligt nok ikke klassificeret som en vrangforestilling. Hvis en vrangforestilling er udbredt blandt en gruppe af mennesker, så kaldes det for kultur og/eller en religion.


Fagligt privat - Idiosynkratisk

Idiosynkratisk er et ord, der beskriver en persons handlinger eller tanker som noget der er specielt ved netop dette menneske, og som ikke deles med andre mennesker. Det er forkert at beskrive disse handlinger og tanker som private, da vi netop har ordet idiosynkratisk, som er bedre dækkende for det der skal beskrives ved patienten, og vi derved også samtidig undgår de misforståelser der kan opstå i forbindelse med brugen af ordet privat om disse tanker og handlinger.


Top

Fagligt privat - privat logik

(Se teksten: Privat logik)


Alting starter som noget privat

Alle nye tanker i denne verden om netop denne verden, starter som en privat tanke. Da Einstein kundgjorde hans relativitetsteori, så var tanken om denne teori startet som en privat tanke i hovedet på Einstein. Med tiden blev teorien udbredt til andre mennesker, og med tiden, så var teorien ikke længere en privat tanke i Einsteins hoved, men derimod en almen kendt teori, som alle lærer om i skolen. Da Newton fremkom med sine formler for tyngdekraften, så var han den første til at sætte denne del af verden på formel. Newtons formler startede således som en privat tanke, der hurtigt bredte sig til andre mennesker.


Og nu er tankerne om tyngdekraften ikke længere en privat tanke, men en almen tanke, som alle lærer om i skolen. Der er således intet forkert i private tanker, og det er helt forkert, at tro, at blot fordi en patient har private tanker, så har patienten også en psykisk lidelse. Hvis dette er korrekt, så har alle mennesker, der opdager noget ny en psykisk lidelse. Det er ikke en psykisk lidelse at have private tanker. Det er derimod en meget stor evne som mennesket har, og som vi bruger hver dag. Hvis vi gør mennesker bange for at tænke private tanker, fordi private tanker kan ses som et udtryk for psykisk lidelse, så svarer det jo til at forbyde menneskeligt fremskridt, for alting starter som en privat tanke.


Top