Tanker Om Retspsykiatri

Privat logik

Indledning

”Privat logik” er noget som jeg tilsyneladende har ifølge personale, psykiatere og psykologen. Det undre mig at man tilsyneladende bruger en vending uden at vide hvad det egentlig er man mener. Jeg vil her komme med argumenter imod at man bruger vendingen ”privat logik” om patienters tanker. Hvis man tænker bare en lille smule på ”privat logik”, så vil man opdage et STORT problem: Det kan ikke bevises at en person har privat logik. Personalet har på intet tidspunkt talt med mig om min logik.


Jeg finder det underligt at personalet mener jeg har en ”privat logik”, samt at man ikke har ønsket at tale med mig om denne ”private logik”. ”Privat logik” fremstår i min journal, som om at man mener at det er en fejl ved mig, men man har ikke talt med mig om denne opfattelse af min logik. Er det mon fordi man ikke ønsker at ændre min logik? Er det fordi at min logik måske i virkeligheden er god nok, men hvorfor står det så i min journal som om at jeg har en forkert logik? ”Privat logik” er heller ikke et diagnose-kriterium.


Eksempel

Forestil dig at du lige nu tænker på en flødebolle. Stil så dig selv følgende spørgsmål: Er der mon andre i hele verden der lige nu tænker på en flødebolle? Det er faktisk ikke til at svare på spørgsmålet. For at finde ud af om der er nogle andre der tænker på en flødebolle lige nu, så ville det kræve at du vidste hvad alle andre mennesker i hele verden tænkte på, og det kan ikke lade sig gøre. En ting er dog interessant. Det var ikke svært at stille spørgsmålet, men det er umuligt at svare på. Det er på samme måde med ”privat logik”. ”Privat logik” lader sig på ingen måde bevise.


Illusionen om gyldighed

Det er mit indtryk, at mennesker i psykiatrien bruger vendingen ”privat logik”, fordi at de har hørt andre bruge den, og at de derfor konkludere at det er en anerkendt vending. Det er korrekt, at der er mange der bruger vendingen, men det gør ikke at det er korrekt at sige. Det er ikke muligt at finde eet eneste opslag i litteraturen, hvor den ”private logik” er defineret. Hvis man slår ordet op i fx Google, så vil man finde mange link. Problemet er bare at alle disse link er til tekster hvor man bruger ”privat logik”. Det findes dog ikke noget link, som beskriver ordene eller kommer med en forklaring på hvad de betyder. Det har ikke været muligt for mig at slå ”privat logik” op i nogle af mine ordbøger, leksikon, eller på biblioteket.


Top

Illusionen om reference

Referencepunktet for at en person har privat logik, er ”alle andre mennesker i hele verden”. Da overlægen jo ikke ved hvad alle andre mennesker i hele verden tænker, så kan overlægen netop ikke sammenligne min logik med alle andre mennesker i hele verden. Det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre. Overlægen laver det man inden for psykiatrien kalder for en substitution. Overlægen erstatter noget svært med noget let. Det er ikke muligt for overlægen at sammenligne min logik med ”alle andre mennesker i hele verden”'s logik, men det er let for overlægen at sammenligne min logik med overlægens egen logik. Overlægen tror at han sammenligner min logik med alle andre menneskers logik, men det er en vildfarelse, og man kalder det for en substitution.


Grænsen for privat

Det er ikke muligt for mig at finde ud at hvor grænsen går for privat. Betyder privat, at overlægen mener at jeg er den eneste i verden med denne form for logik, eller betyder det at jeg bare tilhører en lille gruppe af mennesker som har denne form for logik. Det fremgår heller ikke af ordet, hvor mange mennesker der skal have den samme logik som mig, før jeg ikke længere har en privat logik. Hvad er egentlig det modsatte af privat logik? Er det ikke-privat logik? Hvis man er med som gæst til en privat fest, så er der jo flere til stede ved festen. Jeg er jo trods alt ikke den eneste person ved en privat fest. Privat kan således godt betyde ”flere mennesker”.


Mine krav

Personalet, psykiateren og psykologen bedes fremkomme med dokumentation, der giver en definition af ”privat logik”, samt en vejledning der angiver hvordan man konstatere at en person har ”privat logik”. Hvis man ikke kan fremkomme med en forklaring på hvordan man fastslår at en person har ”privat logik” og man ikke kan dokumentere hvad ”privat logik” betyder, så forventer jeg at man stopper med at bruge vendingen om patienter og stopper med at skrive det i patienternes journaler. Jeg forventer ligeledes at vendingerne fjernes fra min journal samt at man fremkommer med en skriftlig undskyldning for at have fremkommer med beskrivelser af mig, som ikke kan bevises eller underbygges. Jeg har dette ønske fordi at det som står i min journal har store konsekvenser for mig, da man bruger det som grundlag for at tvangsmedicinere mig.


Korrekt beskrivelse af en patient

Da det ikke er muligt at sammenligne mig med alle andre mennesker i hele verden, så skal personalet, psykiateren og psykologen anerkende dette faktum, og nøjedes med at sammenligne mig med realistiske størrelser. En psykolog kan derfor godt skrive om en patient, at patienten og psykologen ikke har samme logik. En psykolog kan ikke sammenligne min logik med alle andre menneskers logik, da han netop ikke kender disse menneskers logik, og derfor gør sig skyldig i en usand udtalelse om patienten.


Top

Oversigt over brugen af ”privat logik” i min journal:


”13-04-2012 ... Her synes logikken helt privat.... XX, psy”


”06-08-2012 ... Der observeres eksempler på privatlogik og storhedsforstillinger, blandt andet mener patienten, at han er forud for sin egen tid.... XX/pædagog og XX/SSA”


”23-03-2012 ... Samtalen kredsede atter om patientens bevæggrunde og private logik - XX, psy”


Top

”13-02-2012 ... Til trods for sin ubestikkelighed overfor sin private logik og hermed - skulle man tro - ringe udbytte af samtalen i dag, giver pt. dog afslutningsvis indtryk af skuffelse over, at der går halvanden uge inden næste samtale pga. efterårsferie... XX, psy”


”13-01-2012 ... Argumentationen er imidlertid stadig forrykt og præget af privat logik.... XX, psy”


”12-07-2011 ... Pt. er i høj grad pseudofilosofisk på baggrund af privat logik... XX, ovl/jm”


Top