Tanker Om Retspsykiatri

Plejeplan

Journalnotater indeholder ofte teksten ”Pleje- og miljøterapiplan er fulgt”, men hvad betyder dette? Der er udarbejdet en plejeplan for mig, Glenn Hansson. Den har følgende indhold:


”26-09-2014 Notat Plejeplan for Glenn:


Patienten skal have en struktur på sin hverdag og deltager i afsnittets aktiviteter:


Pt. skal gøre rent på sin egen stue, 2 gange om ugen, mandage og torsdage. Pt. behøver ikke, at få hjælp af personalet til rengøring, pt. ordner rengøringen selv. Dog ikke badeværelset, som rengøringspersonalet ordner.
Pt. skal deltage i afsnittets opgaver.
Pt. må gerne deltage i Idrætshusets tilbud.
Pt. må gerne deltage i afdelingens dage med madlavning.


Top

Den professionelle relation:


Pt. har en dominerende egen logik, og personalet skal, så vidt muligt uden at presse, forsøge at korrigere pt. Pt. har en god formel og neutral kontakt, og der er intet emotionelt medsving. Pt. skriver klager omkring retspsykiatrien videre til patientklagenævnet og til ledelsen. I pt`s selvforståelse er det et forsøg på at skabe forbedringer indenfor retspsykiatrien. Pt. har fået et nyt lægeskift i september 2014. Pt. læge er nu Per Balling.


Vi skal i vort arbejde med pt. være opmærksomme på følgende problemstillinger:


En svær balance at få kontakt til pt.
Pt. byder sig ikke om at blive presset.
Pt. tankegang er ejendommelig.
Det er vigtigt, at få så positiv en kontakt til pt. som det er muligt.


Top

Medicinering:


Pt. har været uden antipsykotisk medicin i 8 måneder, idet pt. nægter at tage det og ikke ønsker at samarbejde omkring medicin. Pt. har klaget til patientklagenævnet og fået medhold i, ikke at skulle have tvangsmedicin. Overlægen har anket patientklagenævnets afgørelse.


Der skal arbejdes på dagligt at observere pt. for eventuelle reaktioner, der kan skyldes manglende antipsykotisk medicin. Der skal snakkes med patienten, så han får en bedre forståelse af sin sygdom


Aftaler. Udgang:


Top

Pt. har max 1 times uledsaget udgang pr. gang til Nykøbing Sjælland, ubegrænset mellem kl. 8-22. Pt. skal informere personalet, når han kommer og går og hvor han går hen. Pt. må ikke tage til sin sommerhusgrund. Pt. må have besøg af sin familie i afsnittet.


XX, pæd, XX, SSA.”


Jeg har da selvfølgelig nogle bemærkninger til ovenstående:


Som det fremgår af plejeplanen, så skal jeg have struktur på min hverdag. Sætningen er blot et udtryk for at personalet ønsker at skabe illusionen om omsorg. Hvis jeg ikke have været indlagt, så ville jeg såmænd også have haft struktur på min hverdag. Hvis nu sætningen i stedet for havde været ”Patienten har lov til at passe sig selv”, så havde jeg pudsigt nok OGSÅ haft struktur på min hverdag, men sætningen udstråler ikke omsorg. Sætningen er principielt ligegyldig for mig, men personalet har et stort behov for at vise at de giver patienterne omsorg og pleje.


Top

Og så passer det i øvrigt fremragende ind i den diagnose man mener jeg har, da mennesker med paranoid skizofreni ofte har det man kalder for negative symptomer. På et tidspunkt fik jeg at vide at jeg skulle udskrives. Man mente derfor at det ville gøre mig mere egnet til udskrivning hvis jeg begyndte at gøre rent på mit eget værelse. Jeg begyndte så at gøre rent på eget værelse. Efterfølgende skiftede overlægen mening, så nu skal jeg så ikke udskrives alligevel. Men jeg skal stadig gøre rent på mit værelse.


Som det fremgår af planen så er det en del af min behandling at jeg skal TVINGES til at deltage i afdelingens opgaver. Man kalder det for miljøterapi. ”...Pt. har en dominerende egen logik, og personalet skal, så vidt muligt uden at presse, forsøge at korrigere pt...”. Som det fremgår af sætningen, så skal personalet forsøge at korrigere mig i min logik. Faktisk er jeg ret skuffet. Det er cirka 5 måneder siden denne plejeplan blev lavet, og jeg er faktisk endnu ikke blevet rettet i min logik af personalet. Personligt mener jeg derfor ikke at personalet lever op til plejeplanens indhold.


... og der er intet emotionelt medsving....”. Sætningen giver udtryk for at personalet er meget sure over at jeg ikke blander dem ind i mine personlige følelser. Mine tanker og følelser dem holder jeg for mig selv. ”...Pt. skriver klager omkring retspsykiatrien videre til patientklagenævnet og til ledelsen...”. En lille rettelse er på sin plads i denne sætning. Patientklagenævnet tager sig KUN af sager som vedrører tvang. Patientklagenævnet er ikke interesseret i at modtage klager om retspsykiatrien generelt. Sætningen er blot et udtryk for at personalet på den retspsykiatriske afdeling ikke ved det mindste om det arbejde som de prøver at udføre.


Jeg har sagt det før, og jeg siger det lige igen. Jeg ved mere om retspsykiatri end personalet. ”...En svær balance at få kontakt til pt...”. Personalet er generelt utilfredse med at jeg kan klare mig selv, og at jeg ikke har brug for personalets hjælp. ”...Pt. byder sig ikke om at blive presset...”. Findes der overhovedet nogle mennesker som bryder sig om at blive presset til at spise antipsykotisk medicin? ”...Pt. tankegang er ejendommelig...”. Min tankegang er ikke ejendommelig. Den er bare fremmed for personalet, fordi jeg er klogere end personalet.


Top

Desuden så undlader man at beskrive hvad der er ejendommeligt ved min tankegang, men det er fordi at min lidelse er hemmelig og behandlingen af mig er også hemmelig. ”...og ikke ønsker at samarbejde omkring medicin...”. Jeg har skrevet en selvstændig tekst om samarbejde i retspsykiatrien. ”Der skal arbejdes på dagligt at observere pt. for eventuelle reaktioner, der kan skyldes manglende antipsykotisk medicin.”. Jeg har lagt en del af min e-journal op i gruppen under FILER. Hvis du som læser mener at der i teksten er notater der beviser at jeg skulle mangle medicin, så hører jeg gerne fra dig.


...Der skal snakkes med patienten, så han får en bedre forståelse af sin sygdom...”. Dette er det andet punkt i min plejeplan som personalet ikke lever op til. Siden plejeplanen blev indført, så er jeg endnu ikke en eneste gang blevet kontaktet at personalet med det formål at jeg skulle oplyses om min angivelige sygdom. Jeg ved godt hvorfor jeg ikke er blevet kontaktet af personalet. Mine symptomer på sygdom er nemlig hemmelige. Faktisk er de så hemmelige at end ikke personalet ved hvilke symptomer jeg har, og det er jo en anelse svært at rette noget ved en patient, hvis man ikke ved hvad det er der skal rettes. ”..Pt. må ikke tage til sin sommerhusgrund...”.


Nogle informationer er da vel nok ganske ligegyldige. Jeg må kun være væk i en time af gangen. Da det vil tage mindst 2 timer at køre til min grund og tilbage igen, så ville det være ganske usandsynligt at jeg ville kunne nå dette med kun een times udgang. Man kunne jo også bare skrive i min journal, at jeg ikke må tage til Århus på mine udgange, for det er lige så umuligt. Det er ganske umuligt for mig at nå til Århus på en time. Der står i plejeplanen at jeg skal rettes i min ejendommelige logik og at jeg skal fortælles hvorfor jeg er syg. Jeg har dags dato (13-02-2015) haft denne plejeplan i 140 dage, men jeg er endnu ikke een eneste gang blevet rettet i min logik af personalet.


Jeg er i denne periode heller ikke blevet kontaktet af personalet med det formål at jeg skulle have forklaret hvorfor jeg er syg. Der er således tale om at personalet ikke lever om til deres egen plejeplan. Uffff... dårligt personale... Jeg har i går den 16. februar 2015 ganske vist fået en indbydelse til psykoedukation. Problemet er bare at man vil undervise mig i en psykisk lidelse, som overlægen endnu ikke har fremlagt et bevis for at jeg rent faktisk har. Du bedes lægge mærke til at min plejeplan indeholder hemmelig behandling. Det fremgår af plejeplanen at jeg har en ejendommelig tankegang og at jeg skal overbevises om at jeg er syg.


Top

Der står dog intet om hvorfor man mener at jeg har en ejendommelig tankegang og der står intet om hvilken adfærd jeg har der gør at jeg tilsyneladende er syg, det er nemlig en hemmelighed. Da plejeplanen blev udarbejdet, så blev jeg ikke gjort bekendt med dens eksistens, for den er nemlig lidt hemmelig. En plejeplan handler dybest set ikke om den pleje man giver til en patient. Den skal være dokumentation, så man senere kan bevise at man har haft omsorg for patienten. Plejeplanens primære formål er at opretholde personalets illusion om at man passer på patienterne. Planen skal bruges som bevis overfor andre, så personalet fremstår som mennesker der yder omsorg. Omsorgen er dog hemmelig. Ikke engang personalet ved hvad den går ud på.


Top