Tanker Om Retspsykiatri

Pillens effekt

Jeg kan simpelt hen ikke holde op med at undre mig over ting. Her er noget jeg har undret mig over en gang imellem. Jeg vil prøve på at forklare hvad der sker, når man giver to personer med psykisk lidelse, en dansker og en kineser, den samme medicin (anti-psykotisk) imod psykisk lidelse.


Geografisk pilleeffekt

Psykisk lidelse bliver defineret som en persons afvigelse fra normerne i det samfund som personen er en del af. I Danmark lever danskerne i et dansk samfund med danske normer. I Kina lever kineserne i et kinesisk samfund med kinesiske normer. I Danmark har vi nogle normer som ikke er de samme som de normer man har i Kina. Forestil dig nu, at der er en dansker og en kineser, som begge to får en psykisk lidelse. Danskeren afviger nu fra de danske normer og kineseren afviger nu fra de Kinesiske normer.


De mennesker som tror på at antipsykotisk medicin kan gøre en person normal har den opfattelse at hvis man giver en pille til en dansker som afviger fra den danske normal, så vil han, efter at have spist pillen, nu pludselig igen blive en del af normalen, altså den danske normal. Ligeledes, hvis man giver en pille til en kineser, som afviger fra den kinesiske normal, så vil han efter at have spist pillen igen blive en del af den kinesiske normal. Det som er interessant er at de jo begge to får den samme type medicin. Men hvordan ved pillen om den bliver spist af en dansker eller en kineser? Det skulle jo gerne være således, at danskeren blev til en normal dansker, og kineseren skulle jo gerne blive til en normal kineser.


Men hvis pillen nu tager fejl, og den unormale dansker pludselig bliver til en normal kineser og den unormale kineser pludselig bliver til en normal dansker, så er vi jo mildest talt på spanden. Vi kan vel godt blive enige om at uanset om pillen bliver spist af en unormal dansker eller en unormal kineser, så er målet at få pillen til at gøre patienten normal igen. Men hvordan ved en pille om personen der spiser den, skal være en normal dansker eller en normal kineser? Grunden til at folk nok ikke tænker over situationen skyldes muligvis at man i Danmark jo overvejende behandler danske patienter som afviger fra danske normer og fordi man i Kina overvejende behandler Kinesiske patienter der afviger fra kinesiske normer.


Top

Men hvad nu hvis man flyttede en dansker som afviger fra danske normer til Kina og igen gav ham en pille, ville han så tilpasse sig den danske norm? Ville han så blive en mere normal dansker eller ville han på mystisk vis pludselig blive til en normal kineser? Hvis nu pillerne ikke var ens i Danmark og Kina, så ville det på en måde give mere mening for mig, men det er nu mit indtryk at den medicin man giver i Danmark er den samme som den medicin man giver i Kina. Jeg er sikker på at jeg ville have opdaget det, hvis jeg en dag havde fået en pille, og der stod på pakken, at denne pille vil gøre patienten til en normal kineser. Hvis du har et svar, så vil jeg virkelig gerne høre fra dig.


Top