Tanker Om Retspsykiatri

Personalets illusion om egen styrke

En del personaler i psykiatrien lader til at have den opfattelse af sig selv, at de har en mere robust psyke end gennemsnittet i befolkningen. Jeg vil gerne påpege at denne opfattelse ikke stemmer overens med virkeligheden. Grunden er faktisk simpel. Undersøgelser har vist at plejepersonale i psykiatrien har en ret stor dødelighed i forhold til resten af befolkningen. Denne forhøjede dødelighed ville ikke eksistere hvis plejepersonalet virkelig havde en mere robust psyke end resten af befolkningen.


Det er mit argument, at hvis plejepersonalet i virkeligheden havde en robust psyke, så ville deres dødelighed ikke være forskellig fra resten af befolkningen, selv om de har en arbejde som er mere psykisk belastende end andre menneskers arbejde. At personalet på de psykiatriske afdelinger har den opfattelse af sig selv at de er mere psykisk robuste end resten af befolkningen, skal nok mere ses som et udtryk for hvordan personalerne gerne vil se sig selv, og er et udtryk for hvordan de gerne vil opfattes af andre mennesker.


Det er en illusion som skal være med til at opretholde personalets tro på egne evner. Problemet med illusionen er dog at personalet også samtidig fornægter virkeligheden, og så længe man fornægter virkeligheden så vil man jo heller ikke søge at løse problemet med den store dødelighed. Med andre ord. Så længe personalet fornægter deres egen høje dødelighed, så vil den blive ved med at være der, for der vil jo ikke være nogen der vil gøre noget ved den.


Top