Tanker Om Retspsykiatri

Personalets dødelighed

Undersøgelser har vist at der er en ret stor dødelighed blandt personale på psykiatriske afdelinger. Disse undersøgelser har påvist to vigtige grunde til denne dødelighed. Personalet synes generelt at de ikke får nok positive tilkendegivelser for den store opmærksomhed de giver til patienterne. Den anden grund er at personalet føler at det er belastende at patienterne er lang tid om at blive raske eller også bliver de slet ikke raske.


Her er min kommentar

Det er mit indtryk at patienter i retspsykiatrien ofte er udsat for tvang. Der er generelt ikke ret mange patienter der har lyst til at takke personalet for den tvang de bliver udsat for. Personalet i retspsykiatrien skal forstå at mange patienter ser med onde øjne på personalet og ikke taknemmelige øjne. Hvis personalet brugte mindre tvang overfor patienterne, så kunne det være at patienterne ville blive mere glade for deres behandling. Med andre ord - hvis personalet bruger mindre tvang, så vil flere patienter være tilfredse med behandlingen og flere patienter ville også komme med positive tilkendegivelser overfor personalet som så ville få det bedre og leve længere.


Både personalet og patienterne ville således leve længere hvis personalet udførte mindre tvang. Nogle af de patienter som er i retspsykiatrien har efter min mening ikke nogen psykisk lidelse. Det er bare noget overlægen har overbevist personalet om at patienterne har. Hvis nu personalet holdt med at prøve på at helbrede raske mennesker, som ikke kan blive raske netop fordi at de allerede er raske, så ville de slippe for at blive deprimeret over at patienterne ikke bliver raske. Overlægens beslutning om at en patient er syg fører derfor til at personalet kommer på en umulig opgave, som ikke vil lykkedes, netop fordi at patienten jo heller ikke føler at de har en psykisk lidelse. Overlægen får det daglige personale til at løbe panden imod muren ved at give personalet umulige opgaver, som i den sidste ende fører til at personalet får en højere dødelighed.


Konklusion

Kort fortalt. Hvis man behandler patienterne bedre, så vil både patienter og personaler leve længere. Som patient udnytter jeg helt bevidst denne viden om personalets dødelighed. Så længe overlægen har den overbevisning at jeg skal tvangsmedicineres så vælger jeg at jeg IKKE vil være sociale og venlige overfor personalet, da jeg netop ved at dette fører til større dødelighed for personalet. Det kan måske lyde hårdt, men man skal huske på at den medicin som personalet vil give til mig den vil drastisk nedsætte min levetid og så synes jeg det er helt i orden hvis jeg således også gør hvad jeg kan for at nedsætte personalets levetid.


Top