Tanker Om Retspsykiatri

Personaleudtalelse - Nærigrøv!

Når man er varetægtsfængslet i surrogat på en retspsykiatrisk afdeling, så er der visse personer og myndigheder, man altid har lov til at sende lukkede breve til, også selv om man har besøgs- og brev-kontrol. Når man er varetægtsfængslet, så påhviler det faktisk afdelingen at sætte porto på disse breve for patienten. Det drejer sig blandt andet om breve til patientens advokat, ombudsmanden, medlemmer af folketinget, politimesteren og internationale domstole som fx menneskerettighedsdomstolen. En dag mens jeg var varetægtsfængslet i surrogat i Pilehus (P4, Nykøbing Sjælland), kom jeg ned til kontoret med et brev til min advokat, som jeg gerne ville have sendt. Personalen tog brevet og kikkede på det, og fik øje på at der ikke var sat et frimærke på brevet. Jeg oplyste hende om at det var hendes opgave at sætte frimærke på brevet. Hun kikkede på mig og gryntede let irriteret og vendte sig om for at gå, hvorefter hun vendte sig om imod mig igen og sagde: ”Nærigrøv!”


Top