Tanker Om Retspsykiatri

Patienten er observerende

På et tidspunkt, så begyndte personalet at beskrive mig i mine journal-notater som en person, der var observerende, når jeg gik igennem afdelingen. Personalet ved godt at jeg hurtigt opdager hvis de laver en fejl, og det skal jo så lige sygeliggøres i min journal med en tekst der kunne være følgende: ”Patienten er set gående observerende rundt i afdelingen”. Det er muligvis tale om det jeg vil kalde for en kontrast-observation af mig. Man skal huske på at jeg ikke spiser medicin (maj, 2015). Man skal også huske på, at en del af de andre patienter på afdelingen hvor jeg er indlagt, går rundt og er omtåget af medicin.


De andre patienter går ofte langsomt, og kikker enten tomt ud i luften eller ned i gulvet foran sig når de går. Jeg går derimod ofte med en frisk gang, med ret ryg, og med øjnene ud i afdelingen. Dette giver en stærk kontrast mellem mig og de andre patienter, som får mig til at fremstå som observerende. Der er udelukkende tale om en kontrast mellem mig og andre mennesker omkring mig. Hvis jeg nu gik op på den lokale gågade og udviste den samme adfærd, for ville der ikke være een eneste, der ville lægge mærke til mig, for jeg ville jo gå på samme måde som alle de andre på gågaden.


Hvis man derimod tog en af patienterne som er på kraftig medicin og lod denne patient gå op ad gågaden, så ville han pludselig danne en kontrast til de andre mennesker på gågaden, for patientens langsomme gang og konstante kikken ned i vejen ville få patienten til at fremstå som forskellig i forhold til de andre mennesker på gågaden. Der er således tale om at jeg skiller mig ud fra de andre patienter med min normale, raske og vågne tilstand, men det skal selvfølgelig beskrives i min journal, som et tegn på at jeg nok har en psykisk lidelse. Mit tegn på mulig psykisk lidelse er altså kun muligt at observere, så længe jeg går rundt på en retspsykiatrisk afdeling. Det ville ikke være muligt at beskrive mig som observerende, hvis jeg gik på den lokale gågade. Det handler om kontrast, og det er den retspsykiatriske afdeling, der er kontrasten til min adfærd.


Top