Tanker Om Retspsykiatri

Patienten og miljøet (omgivelserne)

Der bliver skrevet meget i journalen om selve patienten, men der står underligt nok aldrig noget om patientens omgivelser. Der står nogle gange noget om patientens familie og venner mv, men der står underligt nok aldrig noget om de forhold som patienten er indlagt under. Til trods for at mange retspsykiatriske patienter er indlagt i mange år, så finder personalet det ikke relevant at beskrive de forhold som patienten må holde ud under sin indlæggelse (og jeg mener virkelig at meget af patientens miljø er noget patienten er nødt til at holde ud).


Det skyldes til dels at meget at det som personalet ville være nødt til at skrive er noget som personalet ikke vil føle sig tryg ved at skrive. Et godt eksempel kunne være at beskrive hvorledes patienten bliver tilbageholdt med tvang og imod sin vilje. Jeg tror mange personaler vil få en dårlig smag i munden hvis de flere gange hvert år skal beskrive patienten som en person der bliver udsat for tvang, og dem der udøver tvangen det er personalet selv. Man ved efterhånden med ret stor sikkerhed at psykiske lidelser hos en person opstår som en spænding (eller ubalance) mellem individet og dennes miljø.


Hvis man skal finde ud af hvad en person fejler og man skal gøre sig forhåbninger om at hjælpe personen til at få det bedre, så er det meget vigtigt at vide noget om personens omgivelser for de udgør halvdelen af personens lidelse. Jeg er faktisk meget interesseret i dette emne af en bestemt grund. Jeg har den formodning, at en del mennesker som bliver indlagt i virkeligheden slet ikke er ret syge, men at de til gengæld bliver endnu mere syge af at være indlagt i lang tid. Hvis en normal person bliver tilbageholdt på en lukket afdeling imod sin vilje og udsat for en masse overgreb og får frataget en masse af sine friheder, så er det ikke underligt at en sådan person reagerer. Personens reaktion vil straks blive betragtet som et udtryk for at personen er syg.


Det kunne slet ikke falde personalet ind, at grunden til at patienten reagerer er fordi at personen er i et belastende miljø. Det er derfor at det er meget vigtigt at beskrive patientens miljø i afdelingen og hvordan patienten har det med at være på afdelingen. På denne måde vil det i langt højere grad være muligt for andre personer som læser i patientens journal at vurdere om patientens adfærd er et udtryk for dennes personlighed, eller om der er tale om en reaktion på et dårligt miljø.


Top

Ofte er der tale om en reaktion på et dårligt miljø, men disse sager bliver stort set aldrig opdaget, da man i psykiatrien ikke har fantasi til at forestille sig at det er en belastning for et menneske at være spærret inde imod sin vilje under nogle forhold man ikke selv har valgt. Jeg har tænkt mig at arbejde for at patienters miljø også skal beskrives når man skriver i journalen om en patient, da det er lige så vigtigt som at skrive om selve patienten. Hvis man kun beskriver patienten med undlader at beskrive miljøet så har man kun en halv forklaring og det er ingen forklaring.


Top