Tanker Om Retspsykiatri

Patienten magter det ikke

Patienten magter det ikke...”. Det er noget at det mest nedsættende en personale kan skrive i en journal om en patient. Det er korrekt, at der er patienter som ikke har overskud til visse opgave eller handlinger, men at skrive at personen ikke magter en opgave er nedværdigende og bør ophøre. Jeg oplever det, når jeg læser i min egen journal og i breve sendt til mig fra ledelsen. ”Patienten havde ikke lyst...”: udtrykker derimod patientens frie vilje, men patienter har ifølge personalet ikke fri vilje, og hvis de havde, så er personalet ikke interesseret i at tale om den. Personalet gør nærmest alt hvad de kan for at fjerne bevis på at patienten har en fri vilje. Nu har personalet jo den opfattelse at jeg ikke er rask og at jeg heller ikke har nogen fri vilje. Derfor bliver jeg også omtalt som en svag person i min journal. Jeg tror det kilder i maven på personalet hver gang de får mulighed for at skrive i journalen at der er noget patienten ikke magter. Lad mig komme med tre eksempler på ting, som personalet mener jeg ikke magter:


05-07-2011 ...De almindelige bivirkninger gennemgås med ham, ligesom der informeres om, forhåbentlig, at virkning af præparatet vil gøre, at han bliver mindre sensibel for sansestimuli og bedre magter at være sammen med andre, uden at det aktiverer hans paranoide beredskab....”.


Når man læser sætningen, så får man det indtryk, at patienten har et problem som patienten ikke selv har kontrol over. Sætningen er fra min egen journal, og jeg husker samtalen og situationen. Der var tale om at personalet tilsyneladende var utilfredse med at jeg brugte meget af min tid inde på mit værelse med at læse, og de var utilfredse med at jeg havde det godt med at sidde og læse. Derfor skulle jeg motiveres til at komme mere ud i afdelingen, så de kunne stirre på mig. Ovenstående hændelse blev blandt andet brugt som grundlag for at jeg skulle tvangsmedicineres. Sætningen burde vel i virkeligheden have sluttet på følgende måde:


...Personalet er desuden irriteret over at patienten har det fint med at sidde på sit værelse og læse hele dagen, i stedet for at komme ud i afdelingen så personalet kan nedstirre patienten hele tiden...


Top

01-08-2011 ...Såfremt pt. magter at samarbejde omkring tvangsmedicin...”. Sætningen burde vel nok have været noget i denne retning: ”Patienten synes ikke om at blive tvunget til at spise medicin”. Den sidste sætning udtrykker patientens vilje og mening, og det kan man sandelig ikke have i en journal.


01-01-2015. Var oppe og spise morgenmad klokken cirka 9. Deltog ikke i middagsmaden, men gik kort efter en tur med med pt. 7. Pt. trækker sig i kontakten, magter ikke en kort dialog i forbindelse med at pt. kommer retur udefra. Pleje- og miljøterapiplan er fulgt. xx, SSA”.


Måske skulle der i stedet for have stået: ”Patienten ønsker ikke at hyggesnakke med mig, fordi jeg er personale”. Problemet med denne sætning er dog at den udtrykker at jeg har en fri vilje, og at jeg selv bestemmer hvem jeg vil hyggesnakke med, og sætningen er støvsuget for enhver hentydning til at jeg har en psykisk lidelse, og det går sandelig ikke i en journal.


Top