Tanker Om Retspsykiatri

Patienten anvender egen (privat) logik

Det er med ”privat logik” på samme måde som med irrationalitet. Det er et forsøg på at skjule egen utilstrækkelighed. Ved at vende det til at patienten ikke tænker ordenligt, så slipper lægen for at tage stilling til egen utilstrækkelighed. Det handler ikke om patientens tanker men om lægens egen kamp med virkeligheden. Man skal som menneske lære at forstå at hjernen gør alt hvad den kan for at bevare individets selvværd, og sikre at individet tror på sig selv.


Hjernen kan gøre de mest utrolige krumspring for at undgå at erkende virkeligheden hvis erkendelsen af virkeligheden er en trussel imod individets overlevelse. De fleste læger og psykiatere er særligt dumme på dette område. Jeg har brugt meget lang tid på at finde ud af hvad en læge eller psykiater egentlig mener med ”privat logik”, og det har vist sig ganske umuligt for mig bare at komme i nærheden af en forklaring på hvad det betyder. Men hvordan pokker kan det være at en psykiater tilsyneladende ikke har problemer med at sige om en patient at denne anvender ”privat logik”, uden samtidig at være i stand til at give en forklaring på hvad det dækker over?


Hvis du opdager at en læge eller psykiater beskriver dig som en person med privat logik, så skal du straks bede psykiateren fremlægge en forklaring på ”privat logik”. Dette kan fx være en henvisning til en bog eller opslagsværk hvor det er forklaret. Kan han ikke dette, så bør du straks klage over udtalelsen eller det notat hvor det står skrevet. Enten skal psykiateren fjerne ordene fra din journal eller også skal du klage til Patientombuddet. Psykiatere skal opdrages til at bruge ord der har en mening og en betydning, ellers er der tale om at psykiaterne laver det som de selv kalder for en neologisme.


Desuden vil jeg også kalde ”privat logik” for en form for ordsalat, da det er absolut uden meningsindhold. Ordene ”privat” og ”logik” er i sig selv forståelige, men som en sammensætning er det ingenting værd. Det er opfundet af psykiatere så de kan lyde som om at de er kloge. Der er tale om at psykiateren gemmer sig bag fagudtryk som er opfundet med det formål at få psykiateren til at fremstå som en autoritet. Jeg har ALDRIG nogen sinde oplevet at en psykiater har diskuteret med mig i et forsøg på at forstå min tilsyneladende private logik.


Top

Det kunne aldrig falde en psykiater ind at begynde at tale logik med mig. Psykiateren er nemlig skrækslagen for at opdage at det måske er psykiaterens egen logik der ikke er i orden. Den bedste måde hvorpå en psykiater kan opretholde sin egen illusion om at have en perfekt logik er ved at undlade at tale logik med mig. Hvis en psykiater begynder at konfrontere mig med min logik, så vil psykiateren jo nødvendigvis være nødt til at holde min logik op imod hans egen logik.


Psykiateren konfronterer således ikke kun mig med min egen logik, han kommer automatisk også til at konfrontere sig selv med sin egen logik, men det skal psykiaterens ubevidsthed nok forhindre ham i at gøre, for at opretholde illusionen om psykiaterens perfektion. Det er en illusion hvis du tror at psykiatere har forstand på logik. Det værste ved det hele er at psykiateren tror fuldt og fast på at hans egen logik altid er den rigtige, men, kære venner, det kalder man for en vrangforestilling.


Top