Tanker Om Retspsykiatri

Øjenkontakt (Mødet mellem personale og patient) - 2. del

Hvad er dårlig øjenkontakt? Hvis man har en samtale, og den man taler med hele tiden kikker på en, så kan det godt være ret irriterende, men det omvendte kan faktisk også godt være irriterende, nemlig at man slet ikke bliver kikket på. Ofte så vil den øjenkontakt der er mellem patient og personale handle om magt. Det er ikke altid lige til at få øje på, men det ligger hele tiden i baggrunden af kommunikationen mellem patient og personale. Du har muligvis oplevet at personalet har skrevet negativt om din øjenkontakt i din journal. De skriver som regel subjektivt om din øjenkontakt.


De kan fx blot finde på at skrive at du har en dårlig øjenkontakt. Det fortæller jo intet om den øjenkontakt der har været, kun at personalet fandt den irriterende eller ubehagelig. Hver gang personalet skriver i din journal, så udøver de en form for magt, for ved at skrive at du har en dårlig øjenkontakt, så taler de ned om dig, så folk der et sted i fremtiden læser i din journal som udgangspunkt vil få en negativt indtryk af dig. Hvis du en dag læser i din journal og ser at de har skrevet negativt om din øjenkontakt, så skal du huske på at det blot er personalets subjektive følelse af din øjenkontakt. Din øjenkontakt kan faktisk godt være helt i orden selv om personalet beskriver den negativt. Noget af det mest ubehagelige der findes, det er at blive ignoreret. Hvis du går igennem afdelingen og forbi nogle personaler, men helt undlader at have øjenkontakt med dem, men i stedet for blot lader som om at de ikke eksisterer, så vil personalet opleve dette som ubehageligt.


Der er mange ting, som det slet ikke kunne falde en personale ind at skrive i din journal. En personale vil med stor sandsynlighed aldrig skrive i din journal at du betragter personalet som luft, for det vil røbe det magtforhold der er mellem dig om personalet, nemlig at du udøver magt overfor personalet. Personaler vil altid vende en situation på en sådan måde, at patienten kommer til at fremstå som syg og IKKE stærk. Personaler kan ikke lide stærke patienter. Hvis du nu ignorerer personalet og de føler det som et ubehag, så kan du være næsten sikker på at de i stedet for vil skrive i din journal, at du har dårlig øjenkontakt. Dette skal igen ikke ses som et udtryk for at patienten er svag, men blot et udtryk for at personalet prøver på at skjule hvad der i virkeligheden sker. I min egen journal er skrevet mere end 3.450 noter.


Det er kun lykkedes mig at finde to noter, hvor personalet røbede noget om magtforholdet mellem mig og personalet. I den første note stod der at personalet var irriteret over de klager jeg skrev om personalet, fordi de var så velformuleret, at de var svære at forsvare sig imod. I den anden note stod der at det gik personalet på nerverne at jeg hele tiden var utilfreds med deres handlinger, og at jeg hele tiden sagde det til dem. Personalet fandt det meget belastende. Resten af noterne i min journal er søforklaringer og undvigemanøvrer. For personalet vil god øjenkontakt derfor være, når du kikker på dem en gang imellem under samtalen men ikke for meget og derved viser at personalet har magten i samtalen. Så oplever de en god øjenkontakt (god magt). Hvis du, hver gang du går forbi personalet, hilser pænt på dem, så oplever de også en god øjenkontakt, for du anerkender hermed den magt de har i situationen.


Top