Tanker Om Retspsykiatri

Opretholdelse af illusionen

Alle mennesker har illusioner om sig selv og den verden de lever i. Der er dog forskel fra individ til individ på hvor mange illusioner de er i besiddelse af. Personer med illusioner er illusioneret og personer der mister deres illusioner kalder vi for desillusioneret. Personer som ikke har illusioner har derimod lucide tanker om den verden de lever i. Lad mig starte med et eksempel. Forestil dig en person, der tror at personen kan flyve som en fugl. Denne person har en illusion. Så længe der ikke opstår en konflikt mellem hans illusion og virkeligheden, så har denne person ikke nogen problemer med at opretholde sin illusion.


Nu kunne der jo godt ske det at denne person en dag kom til at fortælle en anden person, at han kan flyve. Denne person finder hans evner urealistiske, og beder derfor denne mand om at bevise overfor ham at han kan flyve. Personen kan så svare, at han ikke lige har lyst til at flyve i øjeblikket. Personen er blevet konfronteret med sin illusion, men har på elegant vis undgået at blive bevidst om at der blot er tale om en illusion. Personen kan med andre ord opretholde sin illusion så længe den ikke kommer i konflikt med virkeligheden. Men hvad nu hvis denne person som tror at han kan flyve rent faktisk prøver på at flyve. Så vil der ske det, at han vil opdage at han rent faktisk ikke kan flyve, og der er nu opstået en konflikt mellem personens illusion og virkeligheden.


Personer som har en illusion, er som regel villige til at være endog meget kreative for at undgå at der opstår en konflikt mellem deres illusion og virkeligheden, af skræk for at blive desillusioneret og opdage at deres illusion i virkeligheden bare var en illusion. Du vil nok aldrig opleve en person der mener at han kan flyve rende rundt på græsplænen med armene ud til siden og prøve på at flyve, for hver gang han vil prøve på at flyve og det ikke lykkedes, så vil han jo blive mindet om virkeligheden og det faktum at han rent faktisk IKKE kan flyve, da hans handling vil bryde hans illusion. Du vil således heller ikke finde en person som har et forvrænget billede af verden konstant sidde og læse i nogle bøger som konstant minder ham om at han tager fejl.


Det sker bare ikke, for det ødelægger jo netop illusionen hver gang den kommer i konflikt med virkeligheden. Den bedste måde hvorpå man kan opretholde en illusion er ved at undgå situationer der kan modbevise den. Personer som har en illusion bruger som regel en del tid på at finde beviser på at deres illusion er sand, og de bruger ganske mange kræfter på at undgå beviser som taler imod deres illusion. Hvis du har en tendens til at være meget selektiv i den viden du søger omkring dine tanker, så skal du drage tvivl ved dine egne tanker og overveje hvad der er grunden til at du ønsker at finde en bestemt viden. Det er ofte vores ubevidsthed der forhindre os i at blive bevidste om at vi har en illusion. Det er ubevidstheden der overbeviser bevidstheden om at det nok er en dårlig idé at undersøge om en tanke nu også er virkelig eller om det er en illusion.


Top

Vi kan godt bevidst fornægte at have en illusion, mens vores ubevidsthed godt er klar over at der er tale om en illusion. Der er tale om at ubevidstheden narrer bevidstheden. Personaler på en retspsykiatrisk afdeling vil være tilbøjelige til at finde og læse litteratur som understøtter deres opfattelse af verden som kan give dem ret i at det er i orden at udøve tvang over for andre mennesker, og de vil være meget tilbøjelige til at undgå information som vil være en trussel imod deres verdensbillede. Personligt har jeg den holdning at jeg læser ALT som har relevans for min opfattelse af psykiatrien uanset om det er litteratur som er enig med mig eller som har en anden holdning til psykiatri end mig selv.


Personligt er jeg nærmest kronisk interesseret i at gøre hvad jeg kan for at nedbryde mine egne illusioner om verden. Jeg gør alt hvad jeg kan for at se verden som den er. Hvis du har investeret store følelser i en bestemt illusion (overbevisning), så vil det ikke være illusionen i sig selv der forhindre dig i at se verden som den er, men dine følelser. Hvis du har det godt med en bestemt tro på verden, så vil det jo føles hårdt at erkende at verden ikke er som du tror den er. Det er også svært at opretholde en illusion hvis man konstant bliver mindet om at den ikke passer med virkeligheden.


Top