Tanker Om Retspsykiatri

Opmærksomhed

Normale mennesker har den egenskab at de kan dreje deres opmærksomhed derhen hvor de har lyst. Hvis en normal person således får lyst, så kan personen rette sin opmærksomhed imod dette objekt. Det kunne fx være et andet menneske. Normale mennesker kan også vælge at ignorere et objekt, hvis de ikke ønsker at have opmærksomhed imod netop dette objekt. Dette kunne ligeledes være et andet menneske. Opmærksomhed er noget mange skizofrene mennesker har problemer med. Den skizofrene har således problemer med at rette sin opmærksomhed imod forskellige objekter (genstande) i omgivelserne, samt holde sin koncentration om disse emner.


Det forhold at en normal person kan vælge enten at rette sin opmærksomhed imod fx et andet menneske eller at fjerne sin opmærksomhed fra fx et andet menneske, skal ses om en kontrast til den skizofrene, som ikke har dette valg. Dette forhold har en uheldig konsekvens for patienterne på de retspsykiatriske afdelinger. Hvis fx en personale henvender sig til en patient, og spørger patienten om noget, så kan det være at patienten ikke svarer personalet. Der kan faktisk være to grunde til at patienten ikke svarer personalen. Enten er det fordi at patienten muligvis er skizofren, for skizofrene kan have problemer med at rette koncentrationen imod personalen og svare på personalens spørgsmål.


Eller også er det fordi at patienten bare er helt normal, men i stedet for helt bevidst vælger at ignorere personalen, og derved undlader at svare på personalens spørgsmål. Hvis en personale henvender sig til en patient og patienten ikke svarer, så er der to muligheder. Den ene er at patienten er skizofren og derfor ikke er i stand til at svare. Dette medfører at personalen laver en note i journalen, om at patienten har en dårlig opmærksomhed, som igen kan være tegn på skizofreni. Den anden mulighed er at patienten bare ignorere personalen. Personalen opdager dette og føler sig dårligt behandlet af patienten. Tanken om hævn dukker op i hovedet på personalen, og personalen går således ind og skriver i journalen, at patienten har problemer med sin opmærksomhed. Effekten af denne personale-adfærd er at de normale også får tegn på psykisk lidelse skrevet ned i deres journal.


Det er simpelt hen for nedværdigende for en personale, at skrive en sætning som denne i journalen: ”Patienten ignorere mig hver gang jeg henvender mig til patienten”. Sætningen giver jo læseren den følelse at personalen nok griber sagen forkert an, og sætningen viser, at patienten er en person med mening og selvstændig tankegang, og der går sandelig ikke i en journal. Et hvert forsøg fra patienten side, på at ignorere en personale, bliver straks straffet med et notat i journalen, om at patienten har en dårlig opmærksomhed. Jeg ser ikke andet end en personale der vil have hævn på patienten for at bliver ignoreret. Personaler har den opfattelse, at de har krav på patientens fulde opmærksomhed på et hvilket som helst tidspunkt af dagen.


Top

Får personalet ikke denne opmærksomhed, så skal patienten straffes. Det kunne på ingen måde falde en personale ind, at personalen muligvis er utrolig irriterende over for patienten, og at patienten finder personalen for utroligt irriterende at være sammen med eller at tale med. Det er med dette tegn på psykisk lidelse, som det er med stort set alle andre tegn på psykisk lidelse, som personalerne får øje på hos patienterne. Det handler kun om en enkelt ting, og det er MAGT. Situationen er den samme som altid.


Svage personaler får øje på flere tegn på psykisk lidelse hos patienterne, end de robuste personaler. Da den normale patient har valgt at ignorere personalen, så får personalen automatisk den tanke at patienten nok har fået det værre og at patienten derfor nok har et behov for at blive sat op i medicin. Som normal patient skal man derfor vide, at hvis man ignorere personalet, så bliver man sat op i medicin. Så kan du lære det....man skal ikke ignorere en personale.


Top