Tanker Om Retspsykiatri

Negative symptomer og selvskade

Det har store følger for et menneske at blive spærret inde på en retspsykiatrisk afdeling. Overlæger og personaler er generelt uden evne til at se disse følger for personen, og er underligt nok ganske uden empati i forhold til patientens ubehag. Personer som bliver spærret inde på en retspsykiatrisk afdeling kan godt føle INITIATIVLØSHED. Dette skyldes det simple faktum, at der jo ikke er noget at lave på afdelingen. Personen kan også blive PASSIV, da personen jo er forhindret i stort set alt hvad man ellers plejer at lave når man ikke er indlagt. Der kan også ske KONTAKT-FORRINGELSE. Ikke fordi man ikke ønsker kontakt, men fordi at de mennesker personen er sammen med ikke er nogle personen passer sammen med, og kontakt derfor er nytteløs.


Personen har måske ikke nogen FREMDRIFT eller INTERESSER, fordi patienten er indlagt på ubestemt tid, fordi at personens interesser ikke passer ind på en retspsykiatrisk afdeling. Personen kan måske finde på at have TOM eller FORMÅLSLØS ADFÆRD. Dette skyldes at der ikke er noget at lave på afdelingen. Personen kan måske virke som om at personen SYNKER IND I SIG SELV. Dette skyldes udelukkende at personen er frataget stort set alle sine tidligere friheder. Da personen måske ikke har lyst til at være sammen med personalet, så foretrækker patienten bare at være på sit værelse, hvilket godt kan se ud som om at personen er ENSOMHEDSSØGENDE. Alle de situationer og tilstande som jeg har beskrevet her kan i henhold til ICD-10, være tegn på skizofreni, og du kan være ganske sikker på at overlægen, udelukkende vil se tegn på skizofreni når han kikker på denne persons adfærd. Det kunne ikke falde en overlæge ind, at adfærden måske var en følge af at personen er spærret inde imod sin vilje.


Selvskade

Personer som oplever lav ekstern stimulering, kan have en tendens til at skade sig selv, fx ved at slå hovedet ind i væggen, bide sig selv eller slå sig selv. Denne adfærd vil med stor sandsynlighed blive betraget af overlægen som et symptom på psykisk lidelse, og ikke et tegn på at patienten er isoleret. Det kunne ikke falde en overlæge ind, at patienten har en adfærd som skyldes isolation, da isolation ofte bliver brugt i retspsykiatrien som en behandlingsform, til trods for at den har utroligt mange skadelige virkninger.


Top