Tanker Om Retspsykiatri

Mønstergenkending

Indledning

Mønstergenkending er en funktion i vores hjerne, og vi har den allesammen i større eller mindre grad. Det er vigtigt at understrege, at mennesker ikke er lige gode til mønstergenkending. Der er dog mennesker, som har en mønstergenkendingsevne, som afviger fra det normale niveau af mønstergenkendingsevne. Nogle mennesker afviger i positiv retning. Det betyder at de har en særlig god mønstergenkendingsevne, som ligger over det normale. Og nogle mennesker afviger i negativ retning. Disse mennesker har en genkendingsevne, som er ringere end gennemsnittet (normalen).


Det er meget vigtigt at forstå funktionen korrekt. En person, som har en god genkendingsevne er særligt god til at se hvornår der er en sammenhæng mellem hændelser der sker i verden. En person, som har en god genkendingsevne er ligeledes meget god til at se hvornår der IKKE er en sammenhæng mellem ting der sker i verden. Der er således IKKE tale om at mennesker med en høj genkendingsevne ser flere sammenhænge end personer med en lav genkendingsevne.


Den gode genkendingsevne er blot et udtryk, for at personen er særligt god til at forstå hvor der ER en sammenhæng mellem ting, som sker i verden, og hvornår der IKKE er en sammenhæng mellem ting, der sker i verden. På samme måde vil det være for personen med en ringe genkendingsevne. Personen vil både have svært ved at forstå hvornår der ER en sammenhæng mellem ting der sker i verden og hvornår der IKKE er en sammenhæng mellem hændelser i verden. For et sådan menneske vil hændelser i verden flyde sammen, og det er svært at forstå hvad der har en sammenhæng og hvad der ikke har en sammenhæng.


Normal-området

Mennesker med mønstergenkendingsevne i normalområdet, vil ofte være i stand til at se hvornår der er en sammenhæng mellem hændelser og hvornår der ikke er en sammenhæng. De vil dog fra tid til anden tage fejl, og se en sammenhæng hvor der ikke er nogen sammenhæng, og de vil i andre situationer fejle og overse en sammenhæng. Med andre ord. At være normal er ikke en optimal tilstand, men den virker godt nok for de fleste mennesker i dagligdagen.


Top

Det lave område

Hvis man har en dårlig mønstergenkendingsevne, så vil det betyde, at personen vil have svært ved at forstå hvornår der er en sammenhæng mellem hændelser i verden, og hvornår der ikke er en sammenhæng mellem ting, der sker i verden. Denne ringe evne har en masse følgevirkninger for personen. Der skal således ikke ret meget til, før personen ser en sammenhæng mellem ting, hvor der i virkeligheden slet ikke er en sammenhæng. På samme måde skal der heller ikke ret meget til, før personen fejler og overser en sammenhæng mellem hændelser, der sker i verden.


Et godt eksempel på at en person ser en sammenhæng, hvor der faktisk ikke er en sammenhæng er ved paranoia. Ved paranoia, kan personen pludselig se en sammenhæng imellem helt normale hændelser som intet har at gøre med hinanden. En person, kan pludselig få den tanke, at nogle af de mennesker, der går bagved personen på gågaden i virkeligheden følger efter ham, og at de nok er spioner. En anden sammenhæng som kan opstå hvis man har en ringe evne til mønstergenkending er konspirationsteorier. Personen ser pludselig en sammenhæng mellem en masse hændelser, som dybest set ikke har noget med hinanden at gøre.


Det høje område

Personer, som har en god genkendingsevne, vil være i stand til at se en sammenhæng mellem hændelser, som virkelig er sammenhængende, men som hverken de normale eller dem i det lave område vil få øje på. For disse mennesker vil den sammenhæng, som de oplever være naturlig, men for en person med en normal eller lavere genkendingsfunktion, vil disse sammenhænge forekomme dem kontra-intuitive, for det er ikke en sammenhæng der falder dem naturligt. På samme måde, så vil disse mennesker også være gode til at forstå de situationer hvor det ser ud som om der er en sammenhæng, men hvor der i virkeligheden slet ikke er nogen sammenhæng.


Top