Tanker Om Retspsykiatri

Mere medicin til de uoplyste

I starten af min indlæggelse var det åbenbart let for overlægerne at få mig tvangsmedicineret, men nu er det ikke så let mere. Men hvorfor dog ikke? Er jeg at ukendte årsager måske bare blevet mere rask, eller gør andre faktorer sig gældende? Nu hvor jeg er blevet meget klogere på retspsykiatri, så er det tilsyneladende meget sværere for overlægerne at tvangsmedicinere mig. Men det rejser jo unægtelig en interessant spørgsmål.


For hvis dette er tilfælde for alle patienter så vil det jo betyde at patientens viden om psykiatri har stor indvirkning på om patienten kan tvangsmedicineres eller ej. Det er derfor som retspsykiatrisk patient vigtigt at vide så meget som retspsykiatri som muligt. Samtidig er det min opfattelse at overlægerne er bevidste om denne sammenhæng, og at overlægerne derfor prøver på at undgå at patienterne lærer for meget om retspsykiatri, da dette vil besværliggøre en eventuel tvangsmedicinering af patienten.


Hvis man som patient er imod at blive tvangsmedicineret, så er der kun en udvej, og det er at lære så meget som muligt om retspsykiatri. Det er ikke noget let emne, for jeg tror ikke der findes nogen bog om emnet som ser på retspsykiatri med patientens øjne, derfor vil jeg foreslå at du læser mine tekster. For en overlæge handler det om at få patienten tvangsmedicineret og til at bryde sammen inden patienten opnår så tilstrækkelig stor viden om sin situation at patienten bliver i stand til at forsvare sig. Er patienten først ”vel”-medicineret, så er det ikke længere sikkert at patienten er i stand til at opnå viden om retspsykiatri, da patienten ikke vil være i stand til at tænke.


Man kan godt sige, at den kloge narre den mindre kloge. Men hvad nu hvis en patient ganske enkelt ikke har en lidelse, men bare ikke er ret klog? En sådan person vil ikke kunne opnå tilstrækkelig viden til at kunne forsvare sig imod tvangsmedicinering. En stor del af de retspsykiatriske patienter har læse- og skrive-vanskeligheder. Disse patienter vil være meget udsat for at blive tvangsbehandlet. Ikke nødvendigvis på grund af deres mulige lidelse, men fordi de ikke har evner til at forsvare sig imod tvangsmedicineringen.


Top

Men er det nu også retfærdigt, at overlæger i højere grad kan tvangsmedicinere personer som er dumme end patienter som er kloge? Dumme patienter er efter min mening ikke mere psykotiske end de kloge patienter, de bliver bare medicineret mere fordi de ikke har evnerne til at stritte imod overlægernes argumenter om tvangsmedicinering. Min egen overlæge udtrykte ved en samtale med mig, forundring over at jeg brugte tid på at sætte mig ind i retspsykiatri. Han ville hellere have at jeg koncentrerede mig om min fremtid og min familie.


Hvad overlægen dog tilsyneladende ikke evner at forstå er at det netop er fordi jeg er bekymret om fremtiden for mig selv og andre patienter at jeg bruger tid på at sætte mig ind i retspsykiatri. Jeg kan jo se med al tydelighed, at jo bedre jeg er til retspsykiatri, jo bedre vil jeg også klare mig i forhold til overlægen. Tvangsmedicinering handler dybest set ikke om hvor meget du fejler som patient, men om du har ressourcerne til at stritte imod. Personer med læse- og skrive-vanskeligheder vil have svært ved at opnå viden nok til at kunne hamle op med overlægen. Hvis man som patient ikke selv har mulighed for at opnå tilstrækkelig viden, så skal man søge hjælp hos en person som har denne viden. Den viden jeg har om retspsykiatri, har jeg selv måtte finde frem til. Det var ikke let, men det har haft en stor virkning på mit liv som patient.


Top