Tanker Om Retspsykiatri

Medicin - kritik eller ej

Mennesker kan ikke lade være med at være påvirket af deres tidligere erfaringer, men nogle gange kan det godt gå hen og blive til et problem, både for dem selv og andre. Jeg vil i denne tekst komme med to eksempler:


Fra somatik til psykiatri

For at blive psykiater, så er man først nødt til at blive uddannet læge. Lægegerningen er i sig selv en god uddannelse. Her lærer man blandt andet en masse om hvordan medicin virker i kroppen. Man lærer en masse faktuelle ting om medicin. Hvordan den fremstilles. Hvordan den virker (farmakodynamik). Og noget om medicinens vej gennem kroppen (farmakokinetik). Alt dette giver lægen en følelse af at medicinen virker effektivt. Dette giver dog et problem. I det øjeblik lægen bliver uddannet til psykiater, så bevæger lægen sig ind på et nyt område, hvor tingene slet ikke er lige så sikre som i somatikken.


Den sikkerhed der er for at en medicin virker i somatikken, den findes slet ikke i psykiatrien. Men da lægen er vant til at medicinen virker, så vil lægen også automatisk tro at medicinen så selvfølgelig også virker inden for psykiatrien, men lægen kunne næppe tage større fejl. Der er tale om at lægen tager sin holdning til medicin i somatikken og overfører den til medicinen der bliver brugt i psykiatrien. Dette fører til at en masse mennesker i psykiatrien bliver medicineret med en masse medicin som kun har tvivlsom effekt, og det er meget dyrt for samfundet og meget skadelig for patienterne.


Fra psykiatri til somatik

Der findes faktisk også det omvendte problem. Forestil dig en person, som udelukkende har været patient i psykiatrien i mange år. Personen har måske, som så mange andre mennesker, erfaret at medicinen inden for psykiatrien kun har en tvivlsom effekt og mange bivirkninger. Denne person får nu et somatisk problem som kan behandles med en medicin. Personen vil nu være meget skeptisk over for denne medicin. Grunden er jo simpel. Personen har i mange år oplevet medicin i psykiatrien med ringe effekt og mange bivirkninger. Det er derfor nærliggende for denne person at tænke, at medicinen for den somatiske lidelse har samme egenskaber og effekt som den medicin personen fik i psykiatrien.


Top

Personen flytter altså sin erfaring med medicin i psykiatrien med over på medicinen i somatikken, og kommer frem til at medicinen i somatikken nok er lige så dårlig som den medicin personen fik i psykiatrien. Dette er dog en fejl, men jeg kan godt forstå at der er mennesker der laver denne fejl. Disse mennesker handler jo udelukkende ud fra deres erfaring med medicin i psykiatrien, og det var en meget dårlig erfaring. Der er stor chance for at disse mennesker vil blive underbehandlet, fordi de også har en modvilje imod den medicin der bruges i somatikken.


Vurdering

Det er utroligt svært for de fleste mennesker at forstå, at der er områder (somatikken) hvor alt virker som det skal, og at der også er områder (psykiatrien) hvor intet virker som det skal. Hvis man først har lært det ene område at kende, så er det utroligt svært at forstå at det andet område er ganske anderledes. På en måde så ligner områderne jo hinanden. I begge områder giver man en medicin for en given sygdom/lidelse, men det er utroligt svært at fatte, at i somatikken der virker medicin næsten altid, hvorimod i psykiatrien, der virker medicinen næsten aldrig.


Top