Tanker Om Retspsykiatri

Medicin mod hørelsen

Du har muligvis en gang prøvet at være ret fuld, fordi du har indtaget alkohol. En ting som sker når man bliver fuld er at man får påvirket sin hørelse. Det er derfor ikke unormalt at man ved en fest hvor alle gæsterne drikker sig fulde, skruer højere og højere op for musikken efterhånden som tiden går. Alkohol påvirker vores nervesystem, og gør det sværere for os at høre, og som en konsekvens af dette skurer vi op for lyden. Problemet er at ørerne tager skade af høj lyd. Uanset om man er ædru eller fuld, så tager ørerne skade af høj musik.


Når man bliver fuld er det derfor vigtigt at huske på at selv om man har fået svært ved at høre, så nytter det ikke at skue op for lyden, fordi den høje lyd vil ødelægge din hørelse, også selv om du har en følelse af at du ikke kan høre noget. Man kan således godt få ødelagt sine ører af en lyd man næsten ikke kan høre, og det er vigtigt at forstå. Mange personer, som spiser antipsykotisk medicin vil begynde af få en osteklokke-følelse (derealisation). Denne følelse er en bivirkning ved medicinen. Problemet er at det gør det svært for personen at høre. Det har samme effekt på nervesystemet, som hvis man var fuld. Problemet er det samme. Det nytter ikke at man i denne tilstand begynder at høre fx høj musik.


Personen føler ganske vist ikke at lyden er ret høj, men den er ikke desto mindre stadig skadelig for ørerne. Det kan godt være en belastning af være på en afdeling hvor alle patienterne render rundt med osteklokke følelse, for når de kommer ind på deres værelse, så skuer de op for lyden og spiller høj musik. Forestil dig at bo i samme opgang som en person på antipsykotisk medicin, som hele tiden spiller høj musik, fordi han har svært ved at høre musikken. Det er en bivirkning ved medicinen som ikke kun ødelægger personens egen hørelse.


Den ødelægger det også for de omkringboende eller de andre patienter på afdelingen hvor patienten er indlagt. Jeg oplevede selv, at jeg pludselig ikke længere kunne høre lyden der kom ud af TV'et. Det var en meget ubehagelig oplevelse, for jeg vidste jo at der var lyd, men jeg kunne ikke høre den. Jeg skruede dog ikke op for lyden selv om jeg ikke kunne høre den, for jeg ved da så meget om lyd, at det er ikke følelsen af hvor høj lyden er der ødelægger hørelsen, men hvor høj lyden rent faktisk er i virkeligheden der ødelægger ørerne, og jeg skal da sandelig ikke have ødelagt min hørelse på grund af antipsykotisk medicin.


Top