Tanker Om Retspsykiatri

Mediemanipulation

Forestil dig at du gerne vil have tilført flere penge til psykiatrien. Hvordan kan dette bedst lade sig gøre? Hvad med denne løsning: Du beholder de raske patienter på afdelingen og kalder dem for meget syge, og så udskriver du de patienter som har en kraftig psykisk lidelse, som så efterfølgende laver problemer i samfundet og som efterfølgende kommer i medierne. Så stiller du dig op og siger at der ikke er nok pladser i psykiatrien og beder om flere pladser. Det ser meget troværdigt ud, men det er rent fup.


De raske patienter kan samfundet ikke se, for de er ”beskyttet” på de retspsykiatriske afdelinger. Hver gang der er nogen der prøver på at finde ud af noget om patienterne, så bliver de informeret om at man ikke kan udtale sig om patienterne på afdelingerne, og at dette udelukkende er for at beskytte patienternes identitet, da patienterne har krav på anonymitet. På denne måde undgår man at samfundet opdager, at mange indlagte patienter dybest set ikke fejler noget, men bare burde sendes hjem. Problemet kunne løses ved at man udskrev alle de raske langtidspatienter og så i stedet for beholdt de personer som virkelig trængte til hjælp.


Dem som blev udskrevet ville ikke lave ballade og dem som lavede ballade ville være i behandling. Vupti, det er så enkelt, men der er ikke nogen der er interesseret i dette, af den simple årsag, at der ikke er penge i det. Stor helbredelse med lille mængde medicin er godt for patienterne men ikke godt for systemet. Hvis man udskrev de raske patienter, så ville alle de uhyggelige historier om psykisk lidende mennesker der begår kriminalitet forsvinde ud af mediebilledet, samtidig med at vi ville tage hånd om dem som virkelig trængte til hjælp. En god grund til at undgå dette er, at personalet jo så pludselig ville være nødt til at arbejde, når de var på arbejde.


Hvis man beholder de raske patienter på afdelingen, så er arbejdet for personalet jo meget lettere, for de skal jo bare tøffe lidt rundt og nogle gange tale med en patient, se tv eller læse avis. Hvis patienterne som var indlagt var dem med virkelige problemer, så ville personalet jo konstant skulle tage stilling til patientens situation og forholde sig til patienternes virkelighed, og det tror jeg ikke der findes personaler der er interesseret i.


Top

Det handler for retspsykiatrien altid om omdømme og om at udstråle magt og effektivitet, og den bedste måde at opretholde illusionen om magt og effektivitet er at holde alle informationer om patienterne og afdelingen skjult for offentligheden. Der findes utroligt mange informationer som kunne bringes til offentligheden kendskab uden at røbe patienternes identitet, men det ønsker man ikke. Hvis patienter udskrives og laver ballade, så er der aldrig tale om at retspsykiatrien har fejlet. Det er meget bedre at sige at man ikke har ressourcer nok, til at behandle alle dem der har brug for behandling. I min verden kaldes det at løbe fra ansvaret.


Top