Tanker Om Retspsykiatri

Manglende symptomer

Ifølge DSM-V, så har ca 35% af alle skizofrene mennesker problemer med motorikken. Men nu er det så at jeg begynder at undre mig. Jeg har efterhånden set en del patienter med skizofreni både på den afdeling jeg er indlagt samt på andre afdelinger som jeg har besøgt. Jeg har faktisk kun mødt en enkelt patient, som havde problemer med motorikken, og så vidste jeg ikke engang om denne patient var skizofren eller ej, da jeg ikke nåede at spørge ham om det. Rent statistisk burde jeg faktisk have mødt langt over 10 patienter, som havde tydelige problemer med motorikken.


Nu kunne man godt komme med det argument, at alle de indlagte patienter jo spiser medicin og derfor ikke viser symptomer, da de er det overlægen godt kan lide at kalde for 'velmedicineret'. Problemet er bare at ikke alle patienter spiser medicin, og det kan der være flere grunde til. Hvis fx en patient er blevet indlagt med det formål at få en mentalundersøgelse, så er hovedreglen, at patienten skal være uden medicin under hele undersøgelsen.


Hvis han så efterfølgende får diagnosen skizofren, men ikke viser tegn på motoriske forstyrrelser, så er han også med til at modsige statistikken. Jeg har selv diagnosen paranoid skizofreni, og jeg har absolut heller ikke nogen problemer med min motorik. Jeg finder det betænkeligt at patienter på retspsykiatriske afdelinger i den grad trodser statistikken. Jeg kan ikke lade være med selv at få den tanke, at måske er mange af de patienter som har en skizofreni-diagnose slet ikke skizofrene.


Hvis du, kære læser, har en forklaring på hvorfor patienterne trodser statistikken, så høre jeg gerne fra dig? Slutteligt, så vil jeg gerne lige gøre opmærksom på noget interessant. Da jeg var patient i Pilehus (P4), så var jeg ofte med til morgen-gymnastik. Her var det særligt interessant at se hvor mange personaler, som havde en usædvanlig dårlig motorik. Mange personaler havde store problemer med at udføre de øvelser som vores idrætslærer viste os. Det må da være lidt pinligt som personale, der ser sig selv som bedre end patienterne, at skulle opdage at man har en dårligere motorik end de fleste af patienterne.


Top