Tanker Om Retspsykiatri

Mangelfuldt notat

Det er mit indtryk at personalet godt ved hvornår de gør noget forkert overfor patienterne. Det er mit indtryk at personalet ofte bevidst udelader vigtig information fra patientens journal, fordi hændelsen stiller personalet i et dårligt lys. Nu er det jo personalet der bestemmer hvad der skal stå i journalen, så de har også muligheden for at vælge hvad der skal stå i patientens journal. Der sker ofte udeladelser af information i journalen, som har en stor indflydelse på patientens behandling, og som tydeligt viser hvordan patienterne bliver behandlet af personalet. Et godt eksempel er notatet i min journal for torsdag den 27. november 2014:


Pt. har deltaget i middagssamlingen.
Pt. har haft samtale/møde med ombudsmanden.
Pleje- og miljøterapiplan er fulgt.
XX,pæd


Det fremgår at jeg har talt med ombudsmanden, men der står ikke noget om den store ballade der var i afdelingen denne dag mellem flere af patienterne (heriblandt mig) og personalerne. Vi fik mere end en måned tidligere oplysning om at ombudsmanden kom på besøg i afdelingen, og at hvis vi patienter havde lyst, så kunne vi få lov til at tale med Ombudsmanden. På selve dagen var jeg i bad. Det bankede på min dør og en personale fortalte mig at hun skulle med ind til samtalen når jeg skulle tale med Ombudsmanden. Hun oplyste, mig at hun skulle med som en støtte for mig, men det var jeg ikke tilfreds med, for jeg har sandelig ikke brug for støtte til at tale med Ombudsmanden. Hun gik igen.


Mindre end 15 minutter senere bankede hun igen på døren, og fortalte mig at hun ikke længere skulle med ind til mødet som en støtte for mig, med at hensyn til sikkerheden. Jeg synes at det var meget underligt. Der gik ikke ret længe før hun igen bankede på min dør, og oplyste mig at det var godt nok med hensyn til sikkerheden hvis hun bare sad uden for døren mens jeg snakkede med Ombudsmanden. Hvad jeg først efterfølgende erfarede var at nogle andre patienter tilsyneladende havde været lige så utilfredse med at have personale med ind til Ombudsmanden som jeg selv. Denne store ballade og forvirring i løbet af dagen står der intet om i ovenstående notat fra dagen. Der står bare at jeg har talt med Ombudsmanden. Notatet er mangelfuldt. Notatet er manipulerende. Og notatet er en fordrejning af virkeligheden og et forsøg på manipulation ved udeladelse af vigtig information.


Top