Tanker Om Retspsykiatri

Magt over andre

Følelser

Denne tekst handler IKKE om at mennesker ikke skal have følelser. Denne tekst handler om at man skal lære at forstå sine egne følelser. Du skal som menneske lære at forstå at visse indre følelser og overbevisninger, gør det let for andre mennesker at manipulere dig til at gøre ting, som du dybest set ikke har lyst til, men som du gør alligevel fordi du føler dig styret af en usynlig udefrakommende magt.


Hvis du har denne følelse, så er det fordi at du ikke har styr på dig selv. Man kan ikke kontrollere et andet menneske, hvis dette menneske ikke ønsker at lade sig kontrollere. Det handler om at få kontrol over sig selv. Hvis du ikke har kontrol over dig selv, så kan du være helt sikker på, at der skal nok være nogle andre mennesker, som står klar til at tage kontrol over dig, så snart de opdager at du ikke har kontrol over dig selv.


Penge !

Penge er en abstrakt størrelse. Penge er kun noget værd, fordi mennesker er enige om at penge er noget værd. Hvis alle mennesker i morgen besluttede at penge bare er metal og papir, så ville penge ophøre med at eksistere som penge. Der er tale om at penge udelukkende er noget værd, fordi vi er enige om at penge skal være noget værd. Mennesker kan i fællesskab blive enige om hvorvidt en abstrakt størrelse skal være noget værd eller ej.


Alle mennesker

Hvis man er præst, så har man magt over sine undersåtter gennem religionen. Hvis undersåtterne opgiver religionen så er præsten jo ikke længere nødvendig. En præst har derfor en stor interesse i at hans undersåtter holder fast i religionen. Præsten vil derfor gøre hvad han kan for at overbevise dig om at religionen er en god ting for dig (læs: ham). Præsten vil bruge en masse magtmidler overfor dig i forsøget på at forhindre dig i at du opgiver religionen. Et godt magtmiddel i gamle dage, var at sige til den troende at han ville komme i helvede, hvis han opgiver troen. Det er derfor at det er godt at være ateist, så er du fri.


Top

Patienter

Hvis man er styret af sine følelser, så er det også let for andre at have magt over dig. De mennesker som har magt over dig gennem dine følelser, er jo ganske tilfreds med at du ikke har kontrol over dine følelser, for uden dem ville magthaveren jo ikke have noget magtmiddel. Det er derfor at det er godt at kunne lukke følelserne ude, når du kommer i en kritisk situation, så du ikke lader dig narre til at gøre noget du i virkeligheden ikke har lyst til at gøre. - det handler om at blive fri. Hvis du ikke lader dig styre via dine følelser, så skriver overlægen i din journal at du ikke har nogen følelser, og så skal du nok få en diagnose du ikke kan lide. Det er et magtmiddel, som overlæger har imod patienter, som vil prøve på at undgå at blive styret via deres følelser.


Det er godt at have følelser, men det er ikke godt hvis du ikke kan styre dem, for så sker der hurtigt det, at overlægen opdager at du ikke er i kontrol over dine følelser, og så tager overlægen pludselig kontrol over din krop og dine handlinger ved hjælp af dine følelser, og så er du solgt som menneske, uden kontrol over dig selv. Hvis en overlæge ikke kan styre dig gennem dine følelser, så skal han finde en anden måde hvorpå han kan styre dig og det er ved at tale til din fornuft. Men det er en langt større opgave for overlægen, for der findes dybest set ikke ret mange fornuftige ting man kan sige om at spise medicin.


Personaler

Overlægen er konstant nødt til at opretholde illusionen om at det overlægen gør ved patienterne, er godt for patienterne, for i det øjeblik personalet ikke længere tror på overlægens 'gode' gerninger, så kan overlægen heller ikke længere trække dem rundt i manegen, og få dem til at gøre det som overlægen gerne vil have personalet til at gøre imod patienterne. Overlægens magt over personalet er ligeså hul, som præstens magt over menigheden.


Præstens magt er opfundet af mennesker for at blive brugt imod mennesker. Det er på samme måde med overlægens magt. Det er opfundet af nogle mennesker med det formål at blive brugt imod nogle andre mennesker. Så længe overlægen kan have kontrol over sine personaler via personalernes følelser, så har han personalerne i sin hule hånd, men hvis personalerne lærer at holde deres private følelser adskilt fra deres arbejdssituation, så vil det pludselig ikke længere være muligt for overlægen at styre personalet via deres følelser. Nu vil han pludselig være nødt til at have kontrol over personalerne ved at tale til personalernes fornuft, og det er ikke let, for dybest set, så er der ikke meget fornuft i det overlæger render rundt og laver til dagligt.


Top

Overlægen

Hver gang overlægen kan få en patient eller personale til at gøre noget ved at manipulere med patientens eller personalens følelser, så slipper overlægen for at skulle forklare personen det fornuftige i at følge ordren. Dybest set er der ikke noget fornuftigt i det overlæger render rundt og laver, men du opdager det først den dag du lærer at styre dine følelser selv. Hvis dine tanker er fri, så er der ingen der kan løbe om hjørner med dig. Dybest set så er behandling i retspsykiatrien en illusion, for overlægen har udelukkende magt over patienterne fordi patienterne er svage. I det øjeblik han giver patienterne selvtillid og magt over eget liv, så vil patienterne straks holde op med at følge overlægens befalinger, og det er der jo dybest set ikke nogen overlæge der ønsker.


Det er med overlæger på samme måde som med præster. Magten ligger i at holde undersåtterne nede. Første gang en undersåt slipper religionen og opdager hvor befriende det er, så vil han jo sige det til de andre undersåtter, og så er helvede løs, for så falder magten, og pludselig så er præsten ikke længere en præst, men bare et menneske som alle os andre. Det er derfor at der i retspsykiatrien er indført 0-tolerance, for overlægerne ved godt at første gang der slipper en patient ud af systemet fordi patienten trodser overlægens ordre, så vil patienten straks fortælle de andre patienter hvordan de skal slippe ud af systemet, og vupti så er systemet smuldret.


Man skal se indførelsen af 0-tolerancen som et udtryk for at spændingerne i retspsykiatrien er blevet større end nogensinde før. Jo større magt overlægen udtrykker, jo mere er det et udtryk for at han er bange for at hans magt skal smuldre. Overlæger udøver efterhånden en stor magt over deres patienter. Det skal ses som et symptom på, at overlægerne godt ved at hvis der slipper bare en enkelt patient ud af systemet, som ikke har underkastet sig overlægens magt, så er der ikke længere nogen magt af have for overlægen. Har du kontrol over dig selv ?


Top