Tanker Om Retspsykiatri

Logik - evner og opgaver

Indledning

Denne tekst handler udelukkende om den relation der er mellem en opgaves sværhedsgrad og en persons evne til at løse denne opgave. Den vandrette akse (x) angiver sværhedsgraden af en opgave. Den lodrette akse (y) angiver en persons evne til at løse denne opgave. Grafen indeholder tre kurver med navnene: Dårlig, Normal og Optimal.


Normal

Lad mig starte med at fortælle om kurven ”Normal”. Hvis man ser på kurven, så vil man opdage at den er høj til venstre samt at den falder jo længere den kommer over til højre. Men hvad betyder dette? Vi starter til venstre i kurven ”Normal”. Kurven starter højt oppe. Det fremgår af x-aksen, at der er tale om et let opgave. Personen har derfor store evner til at løse denne opgave. Efterhånden som vi bevæger os til højre og ud af x-aksen, så vil opgaven blive sværere og sværere. Dette medfører at personen også vil være tilbøjelig til at lave flere og flere fejl. Helt til højre, kan vi se at kurven ”Normal” ligger et stykke under det optimale. De fleste normale mennesker er ikke i stand til at løse meget svære logiske opgaver optimalt. Der findes således mennesker med logiske evner som ligger BÅDE over og under det normale område. Det er derfor ikke optimalt (bare) at være normal.


Dårlig

Den næste kurve jeg vil fortælle om er kurven ”Dårlig”. Denne kurve starter også til venstre. Hvis en person som er dårlig til at løse logiske opgaver får en meget let opgave, så vil personen trods alt være i stand til at løse denne opgave. Efterhånden som vi bevæger os til højre og opgaverne bliver sværere og sværere så vil denne persons evne også blive ringere og ringere. Når opgaven bliver tilstrækkelig svær, så vil personen være ude af stand til at forstå opgaven og ude af stand til at løse opgaven. Der er tale om en person som har nogle evner til at løse logiske problemer som ligger under normalen.


Optimal

Denne kurve starter også til venstre. En person med optimale evner til at løse logiske opgaver vil ikke have problemer med at løse en let logisk opgave. Hvis vi bevæger os til højre på kurven, så vil vi opdage at den ikke falder men bare fortsætter lige ud i en vandret linje. Det er fordi at denne person er i stand til at løse alle logiske opgaver uanset hvor svære de nu måtte være. Der findes ikke mennesker der er i stand til at følge denne kurve. Alle mennesker vil følge en kurve som ligger under denne kurve. Kurven er blot medtaget for at vise en grænse for menneskers logiske evner.


Top

U-normal logik

Hvis en normal person ser en anden person med evner som ikke er i det normale område løse en logisk opgave, så vil denne normale person få et problem. Den normale person vil kunne konstatere at den u-normale person ikke har samme logiske forståelse som den normale. Problemet ligger i at den normale vil have meget svært ved at se om den u-normale person har en bedre eller dårligere logisk forståelse. De fleste mennesker har en indbygget bias på dette område. Så snart en normal person ser en u-normal person komme frem til en u-normal løsning på et logisk problem så vil den normale person straks få den opfattelse at den u-normale person har en dårligere logisk forståelse end den normale person, men det er en vildfarelse.


Vildfarelsen opstår i hovedet på den normale som et forsøg på at opretholde den normale persons selvopfattelse som en person med en god forståelse af logik. Den u-normale person som er bedre til at løse en logisk opgave end den normale person har muligvis en stor forståelse for at visse opgaver skal løses på en kontra-intuitiv måde. Det er for de fleste mennesker meget svært at lære at gøre noget som er kontra-intuitivt, netop fordi det strider imod vores indbyggede intuition. Normale mennesker vil være meget tilbøjelige til at forhindre sig selv i at tænke ud af boksen, primært at den simple grund at det føles forkert. Nogle svære logiske problemer er faktisk ikke svære at forstå. Problemer for den normale person er at normale mennesker ofte begynder at lade sig forstyrre af sine følelser, men følelser kan ikke løse logiske problemer, så den normale persons følelser vil være i vejen for at forstå et svært logisk problem korrekt.


Psykiateren

Du vil måske ikke lige umiddelbart ligge mærke til det, men kurverne giver faktisk anledning til nogle problemer, især for psykiatere. Kurverne viser hvorfor nogle psykiatere har problemer med at forstå patienternes logik. Psykiateren vil med stor sandsynlighed opfatte sig selv som normal. Som du kan se af grafen så ligger den normale kurven mellem den dårlige og den optimale kurve. Der vil således både være patienter som har en dårligere logik end psykiateren og der vil være patienter som har en logisk der er bedre end psykiaterens logik. Når en psykiater taler med en patient, så vil psykiateren faktisk kun være i stand til at foretage en simpel vurdering af patienten. Psykiateren kan finde ud af om patienten har en logik som er magen til psykiaterens egen logik eller om den afviger fra psykiaterens egen logik.


Psykiateren har umiddelbart ikke mulighed for at vurdere om patientens logik er bedre eller dårligere end psykiaterens logik. ALLE psykiatere har en bias på dette område. ALLE psykiatere kommer underligt nok ALTID frem til den konklusion, at hvis en patient har en logik som ikke er magen til psykiaterens logik, så må det være fordi at patientens logik er dårligere end psykiaterens logik, men det er det man kalder for en fejlslutning. ALLE psykiatere udelukker på forhånd den mulighed at en patient har en bedre logisk forståelse end psykiateren, og der er en stor fejl at lave for en psykiater.


Top

Hvis psykiateren har en patient som udviser en logisk forståelse som afviger fra psykiaterens forståelse af logik, så vil psykiateren automatisk tro at der er tale om en dårlig logik alene fordi at patientens logik afviger fra psykiaterens logik. Du skal som patient forstå at psykiateren er normal lige som alle andre normale mennesker og at psykiateren derfor også vil have en bias, som har til formål at beskytte psykiaterens selvopfattelse imod fremmede opfattelser af verden som kunne vise at psykiateren tager fejl. Hvis du som patient er sikker på din logik, så skal du holde fast i den, også selv om psykiateren synes at du er tosset.


Top