Tanker Om Retspsykiatri

Kværulant-forrykthed (paranoia querulatoria)

En person som er kværulantforrykt klager meget. Han føler sig ofte som et offer. Han klager konstant over noget som han mener er uretfærdigt. Han klager ofte til mange offtentlige instanser. Hvis man skal kunne siges at være kværulantforrykt, så er der to krav der skal være opfyldt. 1) Personen klager meget og 2) personen skal være psykotisk og mangle realitetssansning. Der findes masser af mennesker der klager over noget, og som endda klager ofte. Disse mennesker er som regel ikke kværulantforrykte, da de ikke opfylder kriterie 2.


Der er flere problemer med kværulantforrykthed. Den første er at kværulantforrykthed ikke er en diagnose iht WHO's ICD-10, som er det diagnosesystem som vi bruger i Danmark. Man godt kalde en person for kværulantforrykt, men dybest set heller ikke andet. Da man ikke kan give tilstanden en diagnose, så kan man heller ikke tvangsmedicinere en person for at være kværulantforrykt. Man kan dog godt tvinge en person til at tage medicin hvis personen er psykotisk, som er kriterie 2. Det nytter ikke noget hvis en overlæge kan bevise at du klager meget, hvis ikke han kan godtgøre at du også samtidig er psykotisk. Kan overlægen ikke bevise at du er psykotisk, så vil jeg anbefale dig at klage lige så meget du kan. Dette rejser imidlertid nogle problemer.


En del af de mennesker som er indlagt på retspsykiatrisk afdeling er netop indlagt fordi man mener at de er psykotiske. En psykotisk patient kan godt blive udsat for overgreb fra en overlæge. I det øjeblik at overlægen har bevist at du er psykotisk, så får patienten et problem. Hvis en psykotisk person begynder at klage, så kan overlægen nærmest feje dig til siden hver gang med at du nok lider af kværulantforrykthed, da du i overlægens øjne både klager (meget) og er psykotisk. Ofte er de klager en patient laver i retspsykiatrien rettet imod netop retspsykiatrien og overlægen. Dette er overlægen meget imod og overlægen vil som regel slå ned med hård hånd på de patienter som tillader sig at klage over overlægen. Det er jo yderst belejligt for overlægen at hvis der er en patient der klager over overlægen, så kan han bare kalde patienten for kværulantforrykt og efterfølgende sætte patienten op i medicin som straf for at patienten har taget sig den frihed at klage over overlægen.


Der er dog klager som en overlæge SKAL tage sig af. Hvis du fx klager over tvangsmedicinering, så skal overlægen tage din klage alvorligt og sende den videre til patientklagenævnet. Uanset om du er psykotisk eller ej. Der er ikke noget underligt i at retspsykiatriske patienter ofte føler sig som et offer, får de er ofte et offer for overlægens luner og sære idéer. Personer som er psykotiske er nærmest frataget muligheden for at klage over deres situation, for hver gang de klager over behandlingen, så mener overlægen at personen er blevet mere dårlig og derfor behøver at blive sat op i medicin. Overlægen kan få den tanke at patienten mener at der er en konspiration i gang imod patienten og derfor skal patienten selvfølgelig have mere medicin.


Top

Overlægen kan også få den tanke at patienten er ved at udvikle en form for stærk paranoia og patienten tror muligvis at overlægen er ude på at slå patienten ihjel med medicin, og derfor skal patienten sættes op i medicin for at undgå yderligere forværelse af patientens tilstand. Gad vide hvilken følelse det frembringer i en patient, som føler at overlægen er ved at slå patienten ihjel med medicin, hvis overlægen kommer og siger at netop den tanke gør at patienten selvfølgelig skal have mere medicin for at komme af med netop den tanke? Retspsykiatrien er arrogant og menneskefjendsk og ganske enkelt ikke noget værd. Det er en hån af det frie menneske.


Top