Tanker Om Retspsykiatri

Konkret tænkning

Indledning

Det er vigtigt at være vågen, når man læser dokumenter, som beskriver en patient, for ofte er der fejl i det skrevne, som ikke umiddelbart er til at genkende som fejl, med mindre man er vågen. ”Konkret tænkning” er blot endnu en af disse fejl, som gerne skulle fanges og fjernes.


Min behandlingsplan

Følgende sætning står i min behandlingsplan fra den 21. maj 2015, under punkt 2: ”...Der er tale om både tankeforstyrrelser med konkret tænkning og vag samt omstændelig tankegang...”


Barnets udvikling

De fleste voksne mennesker har evnen til både at forstå konkret og abstrakt tænkning. Vi er dog ikke i besiddelse af begge evner, når vi bliver født. Barnet bliver født med evnen til konkret tænkning. Først når barnet når en vis alder begynder barnet at kunne forstå abstrakt tænkning. Alle mennesker er således i stand til konkret tænkning, men det er (desværre) ikke alle mennesker der opnår evnen til at tænke abstrakt, når de bliver voksne. ALLE mennesker er således i stand til konkret tænkning, med mindre der er tale om en meget voldsom forstyrrelse af de kognitive funktioner.


Barnum-effekt

Barnum-effekt er når jeg siger noget om en konkret person, og giver det indtryk at der er tale om noget, der er specielt ved denne person, selv om det i virkeligheden er noget, man kan sige om alle mennesker. Forestil dig følgende: Jeg har undersøgt en patient, og er nu kommet frem til at patienten er skizofren fordi han har to fødder. Jamen!... alle mennesker har da to fødder...! Ja, netop...Det er Barnum-effekt. Det samme gælder, når man beskriver en patient, som en person med konkret tænkning, for alle mennesker kan da tænke konkret. Hvis man bruger ”konkret tænkning” til at beskrive en patient som ikke er god til abstrakt tænkning, så har man vendt tingene på hovedet, og der opstår Barnum-effekt. Det er jo faktisk ret simpelt. Hvis en patient har problemer med sin abstrakte tankegang, så skal man skrive netop dette om patienten.


Top

Konkret eller abstrakt tænkning

Det er ikke i sig selv et tegn på fx skizofreni hvis en patient tænker konkret, for alle kan jo tænke konkret. Problemet opstår i det øjeblik personen ikke kan tænke abstrakt og derfor KUN tænker konkret. Det er meget vigtigt at forstå forskellen på ”konkret tænkning” og ”manglende abstrakt tænkning”.


Tolkning af patienten

Hvis man er 'normal', så vil man selv kunne bestemme om en sætning skal forstås konkret eller abstrakt (symbolsk). Det handler om at kunne forstå sætningen i den sammenhæng, hvor den bliver sagt (pragmatik). Personaler som ikke kan forstå detaljer, eller som har problemer med detaljer, vil automatisk tro, at patienten har problemer med abstrakt tankegang, for patienten udtrykker noget som personalen ikke kan forstå, og så må det da være fordi at patienten har en psykisk lidelse. Det kunne aldrig falde en personale ind, at det nok bare er personalen selv, der ikke magter at forstå en konkret sætning på en konkret måde.


I det øjeblik en personale bliver bevidst om at konkret tænkning kan være et tegn på psykisk lidelse, så vil denne personale automatisk og ubevidst begynde at tage afstand fra den konkrete tænkning, af skræk for at andre personaler eller overlægen vil se denne personale som en person med en psykisk lidelse. Reaktionen fører bare til at konkret tænkning bliver mere fjern for denne personale samt at denne personale i højere grad vil forstå konkret tænkning hos en patient som et tegn på psykisk lidelse. Det er således personalets skræk for selv at have en psykisk lidelse, der medfører at patienten pludselig får tildelt et symptom på psykisk lidelse.


En ting, som er interessant ved personer, som har en konstant konkret tænkning, er netop at den er til stede hele tiden. En personale vil lægge mærke til en patient som udviser meget konkret tænkning, men personalen vil ikke undre sig over alle de gange hvor patienten netop IKKE udviser konkret tænkning. Der er jo ikke nogen personale, der pludselig vil tænke følgende om en patient: ”wow, nu tænkte patienten da helt normalt”. Det normale er ikke noget vi lægger mærke til, netop fordi at det er normalt. En patient kan således godt gå rundt det meste af dagen og sige normale ting, men i det øjeblik patienten vælger at fortolke noget konkret, så lægger personalet mærke til dette og skriver det i journalen, hvilket jo i sig selv er totalt forkert, for resten af dagen har personen jo netop vise at personen udemærket er i stand til at forstå abstrakte og symbolske sætninger.


Top

At patienten netop kan gå rundt hele dagen og sige normale ting, er et bevis på at patienten har en helt normal opfattelse af sætninger, og at patienten kan forstå dem både konkret og abstrakt (symbolsk). Det kunne dog ikke falde personalet ind at skrive i en journal, at en patient har gået rundt hele dagen og sagt normale ting samt forstået sætninger uden problemer, på nær et enkelt tidspunkt, hvor patienten valgte at forstå en sætning meget konkret. Dette ville jo bevise at patienten ikke fejlede noget. Det er ikke tale om en bevidst handling fra personalet side, for det er svært at forholde sig til at vurdere det som er normalt og en selvfølge. De fleste personaler fejler når de observerer en patient.


De glemmer alle de normale ting, som patienterne laver hver dag, uden at tænke over hvor normale patienterne faktisk er, til trods for at overlægen mener, at de har en psykisk lidelse. Konkret tænkning, kan være et tegn på psykisk lidelse. Men det kan også godt forklares uden at være et tegn på psykisk lidelse. Det kan ligefrem være en god evne hos patienten. Fx: ”Patienten er god til at se og forstå detaljer samt love og regler”. Hvis du gerne vil være advokat eller fx dommer, så er du nødt til at lære at være meget konkret, ellers vil du ikke være i stand til at forstå love og regler. Men det er jo ikke ens betydende med at alle advokater og dommere har tegn på skizofreni.


Det er bare en del af deres arbejde at fortolke love meget konkret, og det er noget de gør meget bevidst. Humor, sarkasme og ironi kan give problemer, hvis man er meget konkret tænkende. Det undre dog ikke personalet hvordan det kan være, at jeg både er i stand til netop at forstå humor, sarkasme og ironi, når nu overlægen beskriver mig som en person, der har problemer med min abstrakte tankegang. Hvis jeg ikke kunne forstå humor, sarkasme og ironi så ville dette være tydeligt i alle situationer hvor jeg talte med andre patienter eller personalet.


ICD-10, Almene kriterier for skizofreni

Problemer med abstrakt tænkning (forkert: konkret tænkning) hører i ICD-10's almene kriterier for skizofreni ind under punkt I, 3, b: sproglige tankeforstyrrelser. Grunden til at det hører under de sproglige tankeforstyrrelser, er fordi at man (kun) kan finde ud af om en person har problemer med sin abstrakte tankegang ved at høre på hvad patienten siger.


Top

PANSS

PANNS er en forkortelse for Positive And Negative Syndrome Scale. PANSS er et værktøj, som bruges i forskningen af skizofreni. Det bruges således ikke til at stille diagnoser jvr. fx ICD-10 eller DSM-5. PANSS indeholder 30 punkter som bliver vurderet ved patienten. Punkt N5 er ”Problemer med abstrakt tænkning”. Værktøjet angiver på korrekt vis, at der er problemer med den abstrakte tænkning, og undgår således den Barnum-effekt, som er til stede, hvis man beskriver en person som en person med ”konkret tænkning”.


Beskrivelse af patientens tænkning

Hvis overlægen ikke kan fremkomme med konkrete eksempler på at patienten tænker konkret samt har manglende evne til at tænke abstrakt, så er overlægens udtalelse om patientens ”konkrete tænkning” bare en subjektiv og tom vurdering, der dybest set ikke er noget værd, og den kan slet ikke bruges som grundlag for at stille en diagnose. Hvis psykiateren ikke er fremkommet med konkrete eksempler på patientens tænkning, så skal du bede om dokumentation for dette.


Konklusion

Alle overlæger og psykiatere laver fejl, og de laver hele tiden fejl. Det er blot et spørgsmål om at vide hvad man skal lede efter.


Top