Tanker Om Retspsykiatri

Kompliance i retspsykiatrien

Hvad er kompliance? Kort fortalt så handler det om at få en patient til at gøre som psykiateren anbefaler. Hvis en psykiater synes du skal have fx Seroquel og du accepterer hans forslag og spiser Seroquel så er der tale om kompliance. Retspsykiatrien handler om magt. I retspsykiatrien skal alle patienter behandles med medicin uanset om de egentlig behøver det eller ej. Det vil sige at der opstår en magtkamp mellem psykiater og patient. Ofte vil det dog være patienten der taber, og det skyldes flere forskellige ting. Den svage patient er en patient som blandt andet har ringe uddannelse og manglende viden om retspsykiatrien.


Den svage patient vil som regel ofte meget let komme til at handle forkert og ende med at blive tvangsmedicineret. Denne patientgruppe vil have den største kompliance med tiden, for de føler at de ikke kan stille noget op imod overlægens magt. Overlægens magt er dog ofte en illusion. Den er en illusion for overlægen for han tror at han har magt, men den er også en illusion for patienten, for patienten tror også at overlægen har magt. Den stærke patient har blandt andet uddannelse og kendskab til retspsykiatrien.


Hvad gør den stærke patient? Han stritter imod. Konklusion det handler i retspsykiatrien om netop ikke at skabe stærke patienter, for de er generelt meget lidt ”samarbejdsvillige”, netop på grund af deres psykiske styrke og robusthed. Man skal ikke regne med særlig stor kompliance fra en stærk patient. Hovedreglen i retspsykiatrien er at en patient skal behandles, men patienten skal endelig ikke hjælpes på en sådan måde at patienten får en større selvtillid og viden om retspsykiatrien, for dette vil drastisk nedsætte patientens kompliance og det ønsker man sandelig ikke i retspsykiatrien. Jo mere man kan holde en retspsykiatrisk patient nede jo større chance er der for kompliance.


Top