Tanker Om Retspsykiatri

Journal-bemærkninger

Indledning

Antallet af ejendommeligheder i min journal er så stort at det vil være umuligt for mig at kommentere dem alle. Jeg vil i denne tekst derfor kun kommentere nogle af notaterne fra perioden 19. september 2014 til 4. januar 2015.


Hverdagens små sejre

Personalet har en indbygget idé om at hvis man er indlagt på en retspsykiatrisk afdeling så er det fordi at patienten har utilstrækkelige evner og derfor har svært ved at lave dagligdagsting. Når så en patient laver noget som i virkeligheden er en helt normal ting, så bliver personalet meget overrasket over patientens normale evner og omtaler patientens normale evner som noget helt fantastisk. Der stod i notatet den 24-09-2014 blandt andet følgende:


Pt lavede Waldorfsalaten selvstændig og med godt overblik”.


Nu har jeg boet alene i mere end 12 år, så der er sandelig ikke noget nyt i at jeg laver en salat selvstændigt, hvem søren skulle da ellers lave den? Overblik det har jeg altid haft. Måske skulle der i stedet for have stået følgende:


Top

Patienten lavede Waldorfsalat alene, og der var på intet tidspunkt tegn på psykisk lidelse. Patienten fremstod normal under hele opgaven”.


Kagemanden

Lad mig starte med to notater fra min journal:


26-09-2014. Pt. har været til byen sammen med stue 7. Pt. har købt Wienerbrød til afsnittet. Pleje- og miljøterapiplan er fulgt. xx, pæd. Ang.: Køb af wienerbrød hoverede pt. over at medarbejder afsluttede i afsnittet i dag, der var flag på kagemanden og pt. udtrykte sin skadefro i dagligstuen sammen med medpatienter. xx, pæd”.


01-10-2014. Jeg er blevet blevet oplyst om, at pt. har givet kage i går, da en medarbejder stoppede i afdelingen. Medarbejderen gav også kage til patienterne og personalet. Pt. selv gav kage for at fejre, at det enkelte personalemedlem havde sagt op, altså således en meget perfid og forulempende gestus. Dette bør ikke gentage sig. Fremover, hvis pt. vil give kage udefra, skal han spørge personalet om tilladelse


Top

D. 26. september 2014 stoppede der en mandlig personale på afdelingen. Personligt var jeg meget tilfreds med at personalen stoppede for det var min opfattelse at de fleste patienter var meget utilfreds med netop denne personale. Jeg besluttede mig for at købe en kage til patienterne på afdelingen som et udtryk for at jeg var glad for at slippe for denne personale. Jeg besluttede at jeg først ville give kage når denne personale havde forladt afdelingen. Personalen gik cirka kl 15.00 og jeg gav kage kl ca 18.30. Personalen som har skrevet notatet d. 26-09-2014 kom hen og spurgte mig om hvorfor jeg gav kage.


Jeg svarede at det er fordi at x er holdt op her på afdelingen. Hun synes at jeg var fjollet og spurgte efterfølgende om personalet også gerne måtte få et stykke kage. Jeg sagde ja. Efterfølgende skrev hun at jeg var skadefro, men min kage handler jo ikke om personalen der holdt op, men om patienterne der er tilbage og som nu kan gå en bedre fremtid i møde på afdelingen. Overlægen mener at jeg er perfid og forulempende. Men hvem er det jeg forulemper? Da personalen jo ikke længere er på afdelingen og således ikke ved at jeg har købt kage, så kan det jo ikke være ham jeg forulemper, for han ved det jo ikke. Der må være tale om at overlægen mener jeg forulemper de personaler som er tilbage, og som nu nærmest frygter deres fremtid. For tænk hvis de bliver nødt til at holde op på afdelingen og patienterne ligefrem fejere at de holder op.


Den tanke er næsten ikke til at bære for personalet og derfor skal man forhindre at den slags sker igen. Når en personale forlader en afdeling, så skulle det jo gerne være med en glad tanke om at have hjulpet en masse svage mennesker. Men hvad ville der ikke ske oppe i hovedet på en personale hvis patienterne ligefrem jublede over personalens afgang. Den 1. oktober 2014 er en onsdag og den 26. september 2014 er en fredag.


Læg venligst mærke til at der i notatet den 1. oktober 2014 står at patienten dagen før har købt kage. Der er tale om en fejl, for dagen før den 1. oktober 2014 er en tirsdag, og jeg købte altså kagen om fredagen. Overlægen som har skrevet notatet d. 1. oktober 2014 tager således fejl med 4 dage. Kagen førte således til at jeg nu er både hoverende, skadefro, perfid og forulempende. Men som man siger: Et angreb er det bedste forsvar, og patienten skal sandelig ikke tro at han er noget.


Top

Glad for struktur

Det er meget vigtigt for personalet at bevare illusionen om at personalet har omsorg for patienterne. Der står således følgende i min journal den 10. november 2014:


Han er veltilpasset i afdelingens regi, hvor han profiterer af strukturen og den sociale sikkerhed”.


Sætningen får det til at lyde som om at jeg ikke har struktur i min hverdag udenfor afdelingen. Sætningen prøver ligeledes at lokke læseren til at tro at jeg ikke kan passe på mig selv udenfor afdelingen. Problemet med sætningen er blandt andet at når jeg ikke er indlagt, så sætter jeg selv pris på struktur på min hverdag, og jeg sætter pris på at have orden i mine ting, både økonomisk og i dagligdagen. Min dagligdag er således præget af struktur uanset om jeg er indlagt eller ej, men det kan man ikke læse ud af notatet.


Tomme notater i journalen

En gang imellem skriver personalet et notat i min journal, som er nærmest sort. Teksten giver ganske enkelt ikke nogen mening. Prøv at læse følgende notat:


Top

16-10-2014. Pt. har fået brev i dag. Pt. har spist med til frokost og sidst på frokosten markerer pt. jeg hen over sit eget bord og nabo bordet med et bedrevidende holdning, der var ikke en oplagt grund eller social årsag. Pt. har opholdt sig på egen. Pleje- og miljøterapiplan er fulgt. xx, pæd”.


Læseren bliver oplyst om at jeg er bedrevidende, men det er umuligt at finde ud af hvad det egentlig er jeg har sagt. Sætningen fortæller om noget, men det er som om at sætningen glemmer at fortælle hvad det er den fortæller om. Jeg har meget svært ved at forstå hvad det er meningen en læser skal få ud af denne sætning. Sætningen handler om mig, men ikke engang jeg ved hvad sætningen handler om.


Faste pladser

Inde i vores spisestue har jeg ikke nogen fast plads. Der er dog en plads som jeg ofte sætter mig på. Engang imellem, så får virkeligheden et lille twist i journalen. Læs følgende notat:


18-10-2014 . Pleje- og miljøterapiplan er fulgt. Glenn meget snaksagelig ved morgenbordet, hvor der blev drøftet ligth-produkter og virussen-Ebola. Glenn var vel informeret om begge dele. Til frokost sad medpt. stue 2 på Glenn faste plads. medpt. var villig til at flytte sig, men det synes Glenn ikke var nødvendigt og satte sig på en anden plads. xx, ergo”.


Top

Læg mærke til at jeg i notatet, sidder på min faste plads, selv om jeg ikke har en fast plads. Måske burde der i virkeligheden have stået følgende: ”Til frokost sad medpt. stue 2 der hvor Glenn plejede at sidde.”. Stort set alle notater jeg læser om mig selv er fuld af disse små twister i indholdet, som forvrænger virkeligheden en lille smule. Det er generelt meget svært for personalet at holde ordentligt fast i virkeligheden.


Ejendommelig tankegang og privat logik

Den 26. september 2014 er der skrevet en plejeplan i min journal. Af denne plejeplan fremgår det at patienten skal rettes i sin ejendommelige tankegang og private logik. Jeg blev faktisk glad da jeg læste det, for jeg fik straks den tanke at personalet nu ville konfrontere mig med alle de ting som de mente var forkerte og nu ville forsøge at rette det ved mig. Jeg forventede en form for konfrontation fra personalets side som kunne føre til nogle diskussioner om vores meninger og holdninger. Dette er dog endnu ikke sket.


Der er pt gået mere end 126 dage siden plejeplanen blev skrevet i min journal, og personalet har endnu ikke en eneste gang forsøgt at rette mig i mine ejendommelige tanker eller logik og dette undre mig en del. Enten så lever personalet ikke op til overlægens plejeplan og forsømmer deres arbejde, eller også er det bare fordi at personalet endnu ikke har fået øje på min ejendommelige tankegang og private logik. Der kan være flere grunde end dem jeg nævner her. Men det er nu underligt at overlægen lægger op til at jeg skal behandles og så udebliver behandlingen. Det kan også være at jeg slet ikke har brug for behandling men at man skriver i min journal at jeg har brug behandling, for at give læseren illusionen om at patienten har brug for hjælp.


At falde i staver

Hvis der er noget jeg synes om, så er det at falde i staver en gang imellem. Nu er jeg patient på en afdeling med en masse regler. Det er dog endt med at jeg under maden ofte lader mig selv falde i staver, og jeg nyder det. Det kan dog beskrives på mange forskellige måder. Prøv at læse disse notater fra min journal:


Top

30-10-2014. ...Pt var under spisningen tavs og med et fjernt og stift blik,virker vred under overfladen og måske lidt demonstrativ....xx, Plejer”.


03-11-2014. ...Pt deltog i middagsamling obseveres meget stirrende og tom i blikket. xx ssa


21-11-2014. ...Lige inden han rejste sig, havde patienten siddet med "flakkende øjne"....xx, spl


24-11-2014. ...Deltage i samtalen ved middags bordet, pt. prøver, at have fokus med øjenkontakt, undertegnede ved ikke lige hvad der sker, når øjnene flakker væk... xx, pæd


Top

27-12-2014. ...Pt. har deltaget i fællesspisning,er meget tavs og observerende. xx, Plejer


Det er noget som skrives om mig utroligt mange gange i min journal, men det genere mig ikke, for jeg har det fint med at falde i staver. Det giver min hjerne ro og jeg føler mig afslappet hver gang jeg gør det.


Patienten undre sig

En dag (12-11-2014) får vi patienter ved et middagsmøde at vide, at alt inventar i afdelingen skal tælles op. Personalen oplyser ligeledes patienterne om at patienternes personlige ting også skal tælles op. Alt skal tælles op. Personalen undre sig selv over at patienternes ting også skal tælles op. Jeg giver udtryk for min forundring over at personalet fortæller patienterne at der skal være en optælling, og at personalet tilsyneladende er usikre på hvad der skal tælles op. Jeg undre mig over at patienterne får en information som personalet tilsyneladende selv er usikre på er korrekt. Det blev til følgende notat i min journal:


12-11-2014 ...Er ved middagssamlingen orienteret om, at alt inventar i huset, også på hver enkelt patientstue, vil blive optalt den 20/11 og 21/11, af folk udefra. Denne optællling skal bruges i forbindelse med flytning til Slagelse. Patienten giver udtryk for, at han undrer sig over det... xxx, spl”.


Top

Af notatet fremgår det at jeg undre mig over at vi skal have en optælling, selv om min undren oprindeligt handlede om at vi fik en information som personalet selv undrede sig over. I dette notat er personalets undren derfor blevet til min undren. Det er det man indenfor psykologien kalder for en projektion.


Patienten kan klare sig selv

Som patient får jeg nogle gange den tanke at en personale ved ansættelsen har fået følgende garanti af den ledende overlæge:


Som ansat på denne afdeling vil overlægen hermed garantere dig som personale, at du får tilfredsstillet dit behov for at drage omsorg om andre mennesker. Afdelingen vil derfor stille patienter til din rådighed, som du kan give omsorg”.


Af notatet den 13-11-2014 fremgår blandt andet følgende:


Top

...pt. er formel i kontakten til personalt han opsøger ikke kontakt...”.


Der findes mange notater i min journal omkring dette emne, allesammen i forskellige variationer. Måske burde alle disse forskellige notater erstattes med følgende tekst:


Som plejepersonale er jeg dybt utilfreds med at patienten kan klare sig selv, da jeg jo trods alt er ansat til at pleje patienten, men patienten vil ikke plejes i henhold til min overenskomst med ledelsen”.


Ny forklaring

En dag (20-11-2014) kom en personale ned til mig og ville måle og veje mig samt tage mit blodtryk. Jeg oplyste personalen, at jeg ikke så nogen mening med at måle og veje mig, da jeg ikke spiser medicin. Det gav anledning til følgende notat i min journal:


Top

”20-11-2014. Pt. ønsker ikke, at der bliver taget RKKP værdier, da han ikke accepterer, at have paranoid skizofreni diagnosen. Pt. accepterede at få målt blodtryk. Pleje- og miljøterapiplan er fulgt. xx, pæd”.


Personalers hørelse er nogle gange højest ejendommelig. Hvordan kan min udtalelse om medicin blive til et notat om en diagnose?


Jeg gætter lige

Nu hører jeg til dem der ikke spiser pizza, så det er mig ubegribeligt hvordan der kan stå i min journal at jeg har bestilt pitza. Jeg er ikke kræsen. Hvis jeg kommer i en situation hvor der kun er pizza, så spiser jeg da pizza. Det er korrekt at jeg bestilte mad denne dag (19-12-2014), men det var sørme ikke pizza. Det er dog korrekt at der er mange andre patienter på afdelingen der ofte spiser pizza. Notatet for denne dag siger:


19-12-2014. Pt har haft besøg af sin moder i eftermiddag, deltog derfor ikke ved spisning til aften, købte pitza fra byen. Pt har gået tur med m.pt stue 7 i aften. Lidt tavs og tilbageholdende i kontakten.Pleje- og miljøterapiplan er fulgt. xx, Plejer”.


Top

En gang imellem, så ser personalet noget i afdelingen, men da personalet ikke nødvendigvis ser alt hvad der sker, så gætter de sig ofte til resten. Med andre ord personalet ser en patient gøre noget, men ser ikke det hele, men fylder så i stedet for selv de manglende informationer ind i deres oplevelse. Personalen har set mig hente grillmad ude i indgangen til afdelingen og da de fleste patienter på afdelingen ofte bestiller pizza, så har jeg selvfølgelig også bestilt pizza. Det er tale om en generalisering af mig som patient. I stedet for at beskrive min adfærd, har personalen beskrevet en adfærd som patienter generelt plejer at have i afdelingen. Men den slags informationer hører ikke hjemme i min journal.


Patienten taler MULIGVIS sandt

Lad mig starte med et par linjer fra et notat:


11-12-2014. ...Har dd modtaget brev fra pt dateret d.5.12.2014 med overskriften "OPLYSNING". Med brevet er vedlagt kopi af artikel som angiveligt har været i Nordvest nyt 25.10.2014, hvor pt beregner udgiften til hans indlæggelsesforløb som retspsykiatrisk pt... Rp Brev indscannes. xxx, led.overlæge


Overlæger har altid haft et problem med virkeligheden. Det er som om at hvis en overlæge ikke kan lide virkeligheden så er det i orden at fornægte den og tage afstand fra den. Overlægen der har skrevet ovenstående notat har svært ved at acceptere at jeg har haft en artikel i Nordvestnyt lørdag den 25. oktober 2014 på side 12 i sektion 2. Artiklen har således ikke været i avisen. Artiklen har angiveligt været i avisen. Det er som om at overlægen prøver på at få artiklen til at forsvinde ud af virkeligheden ved at omtale artiklen som noget der kun muligvis er sket.


Top

Nu er det jo ikke svært at undersøge om artiklen virkelig har været i avisen. Det kan man finde ud af på biblioteket eller ved at henvende sig til nordvestnyt. Jeg tror dog ikke at overlægen kunne finde på at undersøge om artiklen rent faktisk har været i avisen, for det vil jo bryde overlægens forsøg på at få artiklen til at forsvinde fra virkeligheden.


Uhøflig patient

Lad mig starte med et notat:


15-12-2014. Der har været sparsom kontakt. Pt. er observeret i, at ignorerer vores studerende, når der blev taget kontakt. Svarede pt. ikke tilbage. Pt. var meget uhøflig. Pleje- og miljøterapiplan er fulgt. xx, pæd


Det er hermed et faktum. Jeg er uhøflig. Men jeg vil gerne gøre opmærksom på at jeg er kun uhøflig når det kommer til elever der ikke forstår at indlede en kontakt på høflig vis. Jeg mener ikke at det er min opgave som patient at oplære elever. Jeg mener at det er personalets opgave at oplære elever. Personalet mener at jeg er uhøflig når jeg ikke vil hjælpe personalet med at oplære eleverne. Personalet mener at jeg skal være venlig hvis eleverne blander sig i det jeg laver. Faktisk er jeg ret venlig af natur, men jeg bryder mig ikke om at blive tromlet ned af en ubetænksom elev. Hvis personalet mener at jeg skal have en relation til eleverne, så bør personalet lære eleverne noget om hvordan man forholder sig til patienterne. Jeg stopper her, men der kunne skrives mange sider om elever i retspsykiatrien.


Top

Sparsom kontakt

Jeg skal prøve på at komme med en lidt teknisk forklaring dog uden at blive for teknisk. Hvis jeg siger sætningen: ”jeg vasker bilen”, så er der ingen tvivl om at det er mig der vasker bilen og at bilen bliver vasket af mig. Men man kan godt sige noget om selve bilvasken uden at sige noget om mig. Jeg kunne fx sige: ”bilen bliver vasket”. Der er ingen tvivl om at bilen bliver vasket, men det er ikke muligt at se hvem der vasker bilen.


”Sparsom kontakt” er noget som ofte står i min journal. Men det er da nogle underlige ord. Af sætningen fremgår det at der kun er en sparsom kontakt, men det fremgår ikke af sætningen hvem der har en sparsom kontakt. Nu handler min journal om mig, og det er personalet der skriver i min journal. Der må således være tale om kontakt mellem mig og personalet. Men da sætningen ikke indeholder nogen retning så kan man blot konstatere at der kun er sparsom kontakt mellem personalet og mig.


For at komme med en kontrast så vil jeg nævne følgende to tekster: ”personalet har ikke haft kontakt til patienten i dag” og ”patienten har ikke kontaktet personalet i dag”. Som det fremgår at disse to tekster, så er det muligt at se hvem der har undladt at kontakte hvem. ”Sparsom kontakt” er uden denne retning. Det er egentlig en tom formulering som ikke rigtigt fortæller noget om nogen som helst. Jeg har svært ved at forstå at personalet konstant skriver noget i min journal som dybest set ikke giver nogen mening. Jeg tror at personalet har opfundet en mening til ”sparsom kontakt”, og så har glemt at andre mennesker som læser i min journal også skal have en mulighed for at forstå hvad personalet skriver.


Spørgsmål fra patienterne er farlige

Spørgsmål fra patienterne kan godt være farlige for personalet. Især hvis personalet ikke lige ved hvad de skal svare eller hvis de kommer med et svar som er helt hen i vejret og patienten opdager at det er et fup-svar. Den 22. december 2014 var vi nogle patienter der undrede os over at vi kunne få efterret juleaften, når der nu var en regel i afdelingen om at vi kun måtte få efterret på helligdage og juleaften ikke er en helligdag. En personale kom med et svar. Personalen oplyste patienterne om at grunden til at patienterne gerne måtte få efterret juleaften var fordi at personalet har en overenskomst hvori der stod at juleaften skal betragtes som en helligdag efter kl 12.00.


Top

Jeg fandt det højest underligt at jeg som patient gerne må få efterret juleaften fordi der i personalets overenskomst står at personalet skal have helligdagsbetaling efter kl 12.00 på juleaften. Efter at personalen havde givet den samme forklaring flere gange kunne hun pludselig godt se det underlige i hendes forklaring og holdt efterfølgende inde med at sige noget til mødet. Jeg holdt ved mødet fast i at personalet havde givet en forklaring som var helt hen i vejret, og dette medførte at jeg efterfølgende fik værdien 1 i BVC. (se tidligere tekst om BVC). Med andre ord. Personalet havde opfattet mig som en trussel ved mødet. Det blev til følgende notat for dagen:


22-12-2014. ...Er idag brøset til 1 - se tilføjelse. xx, spl. Pt. kom ind til middagssamling med et skrevet A4 ark - Pt. vil gerne have et svar på hvorfor pt. ikke kan få risengrød imorgen tirsdag - undertegnede siger til pt. at det er en beslutning fra afd. sygpl. at der ikke serveres dessert imorgen som risengrøden er. Pt. bliver tydelig irreteret og spørger igen. Det forklares at der kun serveres dessert i weekenden. Pt. hæver her stemmen og siger "kan i så forklare mig hvorfor vi skal have dessert den 24 - det er ikke en helligdag eller weekend". Personalet beder pt. tage den med afd. sypl. senere idag - pt. kommer ind til ekstra samling ang. maden og har her igen et A4 ark med. Pt. fremtræder under dette møde undrende men accepterende modsat mødet tidligere hvor pt. var meget diskussionslysten. xx, Pæd/ xx, Ssa


Patienter der gør personalet opmærksom på personalets fejl bliver straks set på som en trussel. Det er en farlig situation, for den ødelægger personalets illusion om at de er perfekte, og det går sandelig ikke på en retspsykiatrisk afdeling.


Fejlen der blev væk

Vi har i afdelingen den regel at der er morgenmad på lørdage og søndage i tidsrummet 8.00 til 10.00. Jeg var derfor skuffet da jeg en morgen (26-12-2014) kom ind i spisestuen kl 9.44 og kunne konstatere at morgenmaden allerede var kørt ud i køkkenet. Jeg gik igen. I te-køkkenet støder jeg ind i en personale der spørger mig om jeg skulle have morgenmad. Jeg sagde nej tak og gik. Det blev i min journal til følgende forklaring:


Top

26-12-2014. ...Pt. var oppe fra morgenstunden. Var ude ved køkkenet lidt i 10 da morgenmaden blev taget af bordet. Undertegnedes kollega spurgte til om pt. havde fået morgenmad ellers var der mere tilbage. Pt. gik uden at svare på dette....”.


Der står intet i notatet om at personalet havde fjernet morgenmaden før tiden, altså før kl 10.00. Personalet lavede en fejl, men den blev væk i notatet.


Skjult personale

Vi har i afdelingen fået at vide (efteråret 2014), at der fremover ikke vil være personale tid stede ved morgenmaden. Dette er de fleste patienter utroligt glade for. Jeg blev dog overrasket en dag (27-12-2014). Jeg kom ind i spisestuen i den forventning at jeg skulle sidde i fred uden personale og spise morgenmad, men der sad sørme to personaler i spisestuen. Jeg vendte derfor om og gik skuffet tilbage til mit værelse. Det blev i min journal beskrevet på følgende måde:


27-12-2014. Patienten opholdt sig meget på egen stue. Når patienten er ude i fælles miljøet, virker han meget observerende. Går f.eks. lige indenfor døren i spisestuen kl.9.49 (hvor der skal ryddes af kl.10), og kigger rundt hvorefter han vender hurtigt om, uden at tage hverken mad eller drikke. Tager ikke kontakt til personalet, udover da han melder, han tager til byen over middag, sammen med medpatient stue 7. Pleje- og miljøterapiplan er fulgt. xxx, spl”.


Top

Måske skulle der i stedet for have stået:


Patienten har ikke lyst til at spise morgenmad sammen med os fordi vi er personaler. Vi er i øvrigt skuffet over at patienten ikke har brug for os i løbet af dagen”.


Overlægen praler med sin uvidenhed

Den 10. oktober 2014 har jeg en samtale med min overlæge og min kontaktperson. Ved samtalen gør jeg overlægen opmærksom på at han har lange ærmer til trods for at der i reglerne for vores afdeling er regler som netop forbyder lange ærmer. Overlægen bliver meget sur over at jeg minder ham om at han ikke følger reglerne. Jeg gør ham opmærksom på at reglerne fra Statens Serum Institut forbyder personaler på hospitalsafdelinger i at gå med lange ærmer.


Efterfølgende skriver overlægen i min journal, at han finder det underligt at jeg blander Statens Serum Institut ind i sagen om lange ærmer. Jeg kan derfor hurtigt regne ud at overlægen ikke har styr på tingene. Det er således at Ministeriet for sundhed og forebyggelse laver regler indenfor sundhedsområdet. Men ministeriet har uddelegeret noget af deres arbejde til andre institutioner. Ministeriet har således pålagt Statens Serum Institut at udarbejde regler for beklædning og håndhygiejne på danske hospitaler, men det ved min overlægen tilsyneladende ikke. Overlægens forundring over min udtalelse kommer således til at udstille overlægens manglende kendskab til reglerne for overlægens arbejde.


Top

Personale-fejl

Personaler er generelt ganske uden fejl, og hvis der skulle opstå så meget som en mistanke om at personalet laver fejl, så skal fejlen straks benægtes i patientens journal. Inden nytårsaften blev jeg utallige gange af personalet spurgt om jeg ville deltage i madlavningen hvortil jeg sagde ja alle gangene. Alligevel dukker dette notat op i min journal:


30-12-2014. Pt. var oppe var morgenstunden. Har deltaget aktivt i middagssamlingen. Udtaler da han bliver spurgt om han deltager i madlavningen nytårs aften "Jeg er efterhånden blevet spurgt så mange gange så det gør jeg vel" og da personale fortæller at han ikke fremgår af sedlen og at det var derfor hun spurgte svare pt. "det må være personales fejl". Pt. meldte sig til flere opgaver nytårs aften. Pt. deltog passivt i måltidet. Pt. opholder sig mest på egen stue og henvender sig kun til personalet når han skal på udgang eller når personalet tager direkte kontakt til ham. Pleje- og miljøterapiplan er fulgt. xx, Spl”.


Der burde vel i stedet for stå følgende:


Jeg er som personale utilfreds med at patienten mener at det er personalets fejl at patienten ikke er blevet skrevet på den seddel som i øvrigt kun er i personalets besiddelse, for personalet her på afdelingen laver nemlig ikke fejl. Personalet er i øvrigt stadig utilfredse med at patienten ikke har brug for personalets omsorg”.


Top

Det fremgår i øvrigt ikke af notatet at jeg ALTID laver de opgaver jeg melder mig til.


Top