Tanker Om Retspsykiatri

Irrationalitet - 2. del

Jeg har fået et spørgsmål, fra en læser som jeg gerne vil svare på. Spørgsmålet handler om irrationalitet. Og jeg takker for spørgsmålet.


Indledning

Man skal lære at forstå at vores hjerner kan snyde os selv. På samme måde som en tryllekunstner kan snyde vores sanser, så kan vores hjerne også snyde os. Det man dog skal huske på er at en tryllekunstner jo dybest set ikke kan ophæve tyngdeloven, han kan bare få det til at se sådan ud. På samme måde er det med vores hjerne. Den godt få tingene til at se højest ejendommelige ud, men dybest set så kan vores hjerne ikke lave om på verden. Det eneste vores hjerne kan er at lave om på vores opfattelse af verden. Og det er den til gengæld også ret god til. Så god endda, at vi ofte lader os narre at det vi TROR vi ser. Vi har allesammen en lille tryllekunstner oppe i vores hjerne som ofte laver om på vores opfattelse af verden. Hvis vi skal se verden som den i virkeligheden er, så handler det om at lære denne lille tryllekunstner at kende og lære hans trick. Det handler om at lære at gennemskue tryllekunstnerens trick. Når du så kan se igennem trickene så kan du se verden som den i virkeligheden er.


Spørgsmålet:


Hvis jeg stikker min arm ind i en pejs med ild, er jeg så ikke irrationel?


Top

Svar:


Nej


Forklaring på svaret

En del af svaret ligger faktisk allerede i selve spørgsmålet. Nemlig opfattelsen af at handlingen er irrationel. Som jeg skrev i min tidligere tekst, så kan en hjerne ikke lave irrationelle ting. En hjerne kan dog godt lave ting, som vi selv ikke umiddelbart kan forstå. Problemet er at man skal se på handlingen med de rigtige briller. Handlingen er ikke irrationel. Handlingen er derimod uforståelig. Mennesker kan godt lave uforståelige ting, og vi gør det hele tiden. Men vi fejler dog bare en gang imellem, når vi vælger at kalde en handling for irrationel i stedet for uforståelig. Vi er ikke nødvendigvis vores handlingers grundlag bevidst.


Din hjerne arbejder altid optimalt, og der findes ikke tidspunkter hvor din hjerne arbejder u-optimalt. Hjernen er konstant ude på at løse problemer på bedst mulig vis. Hvis du tager din arm og stikker den ind i ilden, så er det fordi at din hjerne mener at det er den mest optimale løsning. At du så ikke kan forstå denne handling, det er noget helt andet, men den kan aldrig blive irrationel. Hver gang du ser eller gør en handling og du finder den for irrationel, så er det fordi at den lille tryllekunstner har været på spil oppe i din hjerne. Du skal ikke bruge tiden på at finde ud af hvorfor handlingen var irrationel, for den var nemlig ikke irrationel. Du skal i stedet for bruge tid på at finde ud af hvorfor din hjerne gerne vil kalde handlingen for irrationel i stedet for uforståelig.


Top

Hvis du hele dit liv har gået rundt og set og lavet irrationelle handlinger, så kan det godt være svært pludselig at skulle give afkald på et ord og en forklaring som du nu er blevet så vant til at bruge. Du føler det måske som om at jeg pludselig forlanger at du skal tænke på et andet sprog. Jeg kan ikke helt huske hvordan jeg selv tænkte på irrationelle ting i min egen fortid, men jeg kan da huske at jeg ofte har været i tvivl om hvad det egentlig var jeg lige skulle tænke når jeg så noget som af andre mennesker blev beskrevet for mig som irrationelt. Jeg er dog ikke længere i tvivl. Hver gang du bruger ordet irrationel om en handling, så svare det til at løbe ud af bagdøren. Men jeg vil gerne have dig til at lade være med dette og i stedet for overbevise dig om at du skal løbe ud af fordøren.


Det er ikke svært at skifte ordet irrationel ud med ordet uforståelig hvis der er tale om en ganske harmløs handling. Forestil dig at du er ude og køre en tur og du kommer til at dreje ned af en forkert vej. Du kan godt føle at det vel nok ikke var rationelt da du nu skal køre en omvej og du har nok heller ikke problemer med at skifte ordet ud og i stedet for sige til dig selv at du ikke kan forstå hvorfor du drejede ned af den forkerte vej. Men hvad nu hvis handlingen har et indhold som sætter stærke følelser i spil, kan du så stadig skifte ordet irrationel ud med ordet uforståelig? Forestil dig at en mand går ind til sin nabo og hugger hans hoved af med en økse.


Du vil med sikkerhed tage afstand fra handlingen og føle afsky. Men handlingen var ikke irrationel. Handlingen var uforståelig. En hjerne kan simpelt hen ikke lave irrationelle ting. Uanset hvor tosset du end måtte synes at handlingen var, så var det for gerningsmanden en ganske rationel handling at gøre. Og du skal lære at se på handlingen som uforståelig. Det er ikke engang sikkert at gerningsmanden selv forstår sin handling. Handlingen er derfor uforståelig for både observatøren (evt dig) og gerningsmanden, men handlingen var ikke irrationel. Hjerner arbejder altid optimalt, også på de tidspunkter hvor vi ikke kan forstå hvad det lige er hjernen har gang i. Mennesker bliver født med en hjerne som arbejder optimalt fra mennesket bliver skabt og til den dag mennesket dør. Der er tale om en lang periode uden ophold, hvor hjernen arbejder optimalt. Den er simpelt hen ikke skabt til andet end at være optimal.


Det er på samme måde som med dit hjerte. Hjertet kører fra vugge til grav, og det gør hjernen også. Hjernen holder ikke pauser undervejs, og den arbejder altid optimalt. Hvis du har en periode hvor du føler at din hjerne ikke arbejder optimalt så skyldes det de forhold som hjernen arbejder under, for uanset hvilke forhold vi udsætter vores hjerne for, så vil den hele tiden gøre alt hvad den kan for at køre optimalt. Hvis du fx er i en situation hvor du spiser anti-psykotisk medicin, så vil medicinen hæmme din hjerne, men hjernen vil hele tiden gøre hvad den kan for at arbejde optimalt, til trods for medicinen. En hjerne gør altid alt hvad den kan for at køre optimalt. Vi skal bare lære at forstå hvad det vil sige at en hjerne arbejder optimalt.


Top

Forskellen mellem 'irrationel' og 'uforståelig' er de følelser der er forbundet med de to forskellige opfattelser af handlingen, og det er i virkeligheden følelsen der er forbundet med handlingen der afgør om vi vælger at kalde handlingen for irrationel eller uforståelig. Du vil nok tro at jeg er ude på at gøre dig hjerteløs. Men i virkeligheden er jeg bare ude på at gøre dig mere objektiv så du bedre er i stand til at se handlingen uden den forvrængning de hjerne laver for at du ikke skal føle dig magtesløs. Dine følelser dem skal du bevare, men du skal ikke lade dine følelser styre dine sanser og den måde hvorpå du ser verden. Forestil dig at jeg pludselig kan sætte kærlighed på en matematisk formel. Betyder dette så at vi skal holde op med at føle kærlighed og se på kærligheden som en formel? Nej! Det betyder blot at vi skal blive ved med at føle vores kærlighed, mens vi samtidig skal erkende at den også kan sættes på en formel. Der er ikke tale om at jeg vil ændre dit univers. Der er tale om at jeg vil udvidde dit univers.


Top