Tanker Om Retspsykiatri

Intelligens og psykisk lidelse

De psykiske forstyrrelser som en person oplever vil i høj grad være styret af personens intelligens. Din intelligens vil være med til at bestemme hvordan du reagere på belastninger af din psyke. En person som ikke er særlig intelligent, vil kun være lidt motiveret til intellektualisering, da intellektualisering netop kræver intelligens for at komme til udtryk. Personens uddannelse vil også spille en rolle i personens valg af psykisk lidelse. Visse lidelser er derfor mere udbredte blandt de intellektuelle og andre igen er mere udbredte blandt de uoplyste mennesker. Generelt så vil uddannelse være et godt værn imod psykisk lidelse, da det gør personens forståelse af verden som en helhed mere komplet og mere robust imod vrangforestillinger og illusioner.


Et oplyst menneske kan tåle meget mere psykisk belastning end en uoplyst person, før personen bryder sammen. Hvis du får antipsykotisk medicin, så vil effekten af medicinen i høj grad være styret af din intelligens. Hvis du har en meget lav intelligens, så vil medicinen ikke have nogen indflydelse på din tilstand. Hvis du er klog så vil medicinen give en høj oplevet virkning. Det skal forstås på den måde at intelligente mennesker ikke er mere modtagelige for medicin men at de er mere modtagelige for projektiv identifikation. Med andre ord, de opdager hurtigt hvad der er formålet med medicinen og så er de hurtige til at omstille sig, og er meget lærenemme. Med andre ord, de kan meget hurtigere lære at spille raske end de uoplyste mennesker. Det hele er en illusion.


Top