Tanker Om Retspsykiatri

Hvem er hurtigst

Patienterne på en retspsykiatrisk afdeling er forskellige. Man kan dog dele dem op på forskellige måder. Man kan fx dele patienter op i to grupper: De hurtige og de langsomme. Personligt hører jeg til i gruppen af hurtige patienter. De forskellige patienter har forskellige personligheder og adfærd og denne forskel gør at de forskellige patienter vil påvirke hinandens behandling, diagnoser og symptomer. Lad mig bruge støj som et eksempel: Forestil dig at der er en patient, som støjer meget på afdelingen og som fx hele tiden spiller høj musik i afdelingen, så musikken generer en masse andre patienter.


Hvis der er en hurtig patient på afdelingen så vil det være denne patient som først klager over støjen på afdelingen. Støjen vil så blive fjernet. Både den hurtige patient og alle de langsomme patienter nyder gavn af at støjen blev fjernet, men det var jo kun den hurtige patient der klagede. I dette tilfælde vil personalet være tilbøjelige til at se den hurtige patient som en støj-følsom patient, selv om muligvis alle patienterne er støj-følsomme. Men personalet ser kun den hurtige patient som støj-følsom, da alle de andre patienter jo ikke har klaget. De fleste afdelinger består overvejende af langsomme patienter. En af årsagerne til dette er den store mængde medicin som mange patienter får i retspsykiatrien.


En afdeling hvor alle patienterne er langsomme, der vil der gå lang tid før en patient udtrykker sin utilfredshed med en tilstand eller situation. På en sådan afdeling vil patienterne ophobe en stor indre stress før der endelig er en patient der klager over forholdet, og stress-niveauet igen falder og bliver normalt igen. Hvis der således er en patient der spiller højt på en afdeling hvor der kun er langsomme patienter, så vil dette medføre at stress-niveauet stiger hos alle de andre patienter, men de har ikke overskud nok til at klage. En enkelt hurtig patient på en afdeling, kan derfor medføre en stor reduktion i stressen hos de andre patienter på afdelingen da disse patienter ikke selv har overskud til at klage over de utilfredsstillende situationer der måtte opstå i afdelingen.


Hvis der kun er een hurtig patient på den retspsykiatriske afdeling, så vil personalet være meget interesseret i at slå netop denne patient oven i hovedet med alle mulige tegn på psykisk lidelse og tildele personen alverdens symptomer for at undertrykke netop denne patient, da patienten jo påvirker behandlingsforløbet for alle de andre patienter på afdelingen i en retning som ikke passer personalet. Denne patient har i overlægen og personalets øjne straks brug for mere medicin. Personalet er interesseret i patienter som ikke klager over behandlingen. De patienter som klager skal straks undertrykkes, da de ellers medfører bedre forhold for alle de andre patienter. Det ville jo ikke være godt hvis patienterne på en retspsykiatrisk afdeling har det godt, for dybest set så handler retspsykiatrien om at straffe patienterne under deres ophold.


Top

Retspsykiatrien

Sammensætningen af patienterne vil have en stor indflydelse på hvilke patienter, der får tildelt symptomer af personalet. Sammensætningen af patienterne vil ligeledes have stor indflydelse på deres samlede stress-niveau. Hurtige patienter vil fremstå som patienter med større lidelser end de langsomme patienter. De mest langsomme patienter vil være dem som får tildelt færrest symptomer af personalet, hvilket er en fordel. Men de mest langsomme patienter vil netop også have sværrest ved at klage og de vil derfor også være dem som vil kunne ophobe mest indre stress, netop fordi de ikke klager med bare finder sig i noget de dybest set ikke har lyst til at finde sig i. Symptomer er ikke absolutte, men relative, da en patients symptomer afhænger af de andre patienters adfærd. En afdeling uden støj vil fx heller ikke have støjfølsomme patienter, for hvad skulle de dog klage over?


Top